Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku podziela opinię Gminy Kolbudy o konieczności budowy ronda na skrzyżowaniu DW 221 – ul. Sowia w Bąkowie. O rozwiązanie poprawiające bezpieczeństwo mieszkańców w tym rejonie od dawna zabiegają mieszkańcy oraz lokalni samorządowcy.

Temat ten poruszono podczas roboczego spotkania wójta Marka Golińskiego z dyrektorem ZDW w Gdańsku, Grzegorzem Stachowiakiem. Z uzyskanych informacji wynika, że zarządca drogi potwierdza zgodę na wdrożenie w tym miejscu skrzyżowania o ruchu okrężnym. Gmina podejmie więc konkretne działania, których efektem będzie uzyskanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej.

W trakcie spotkania omówiono też kwestie rozwiązań sprzyjających upłynnieniu przejazdu w ciągu DW 221 w miejscowości Kowale. Problemem pozostają wciąż korki tworzące się w obrębie skrzyżowań drogi wojewódzkiej z ulicami Glazurową i Starowiejską, a także Zeusa i Ateny.

Trzecim z wspólnych tematów, który omówiono z dyrektorem Grzegorzem Stachowiakiem był projekt ścieżki rowerowej od Zespołu Kształcenia i Wychowania w Kolbudach w stronę Przywidza. Na realizację tego zadania oba samorządy pozyskały dofinansowanie zewnętrzne.
Wszyscy mieszkańcy z niecierpliwością czekają też na gruntowną modernizację drogi wojewódzkiej 221. Dyrektor poinformował Wójta, o planach dotyczących realizacji poszczególnych etapów inwestycji. 

W pierwszej kolejności modernizacji poddana zostanie część drogi pomiędzy Kościerzyną a Przywidzem. Prace na pierwszym z dwóch odcinków leżących w granicach naszej gminy powinny rozpocząć się w przyszłym roku. Harmonogram prac skorelowany jest z trwającą aktualnie budową Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta.

- Uważam, że było to bardzo owocne spotkanie – mówi wójt Marek Goliński. – Zarówno gminę, jak i zarządcę drogi łączy wiele wspólnych tematów. Ich realizacja wymaga ścisłej współpracy i wzajemnego zrozumienia. Obie strony deklarują gotowość do regularnych spotkań roboczych i ścisłej współpracy przy realizacji inwestycji, które poprawią komfort użytkowników drogi.