Rada Gminy Kolbudy jednogłośnie udzieliła wotum zaufania oraz absolutorium Wójtowi Gminy Kolbudy. Głosowanie poprzedzone było prezentacją Raportu o stanie Gminy Kolbudy, który przedstawił Radzie zastępca wójta Robert Aszyk. Radni wysłuchali również sprawozdania finansowego, pozytywnie zaopiniowanego przez Regionalną Izbę Obrachunkową, które odczytał skarbnik Dariusz Woźniak

Zanim jednak Radni przystąpili do głosowania wójt Marek Goliński przypomniał, że ocenie poddawany jest rok 2023, czyli okres przed rozpoczęciem kadencji 2024-2029. Sytuacja taka nie miała dotąd miejsca, a ma związek z przesunięciem terminu wyborów samorządowych.

- Nigdy nie było tak, żeby trzeba było się poddawać ocenie za działania poprzednika - mówił wójt Marek Goliński. 

Najważniejsze dane zawarto w Raporcie. Każdy ma swoje spostrzeżenia i własną ocenę. Komentarzy może być więc tyle, ilu jest radnych. Ja stan gminy oceniam jako dobry. Pracę mojego poprzednika ocenili już wyborcy.

Zastępca wójta Robert Aszyk poinformował, że po wakacjach zaprezentowany zostanie Raport otwarcia. Wicewójt mówiąc o minionej kadencji zwrócił uwagę na zaniedbania zastane w Gminnej Przystani Żeglarskiej. Między innymi te sprawy mają zostać przedstawione w zapowiadanym opracowaniu.

- Trudno udzielać wotum zaufania Wójtowi, który urzęduje kilka tygodni - mówił wójt Marek Goliński. - Wotum zaufania traktuję jednak jako swoiste wyrażenie woli współpracy nowej Rady z nowym Wójtem. Ostatnie tygodnie to czas dobrej współpracy. Wszyscy Radni są dla mnie tak samo ważni. Reprezentują bowiem tych, którym ślubowaniem, czyli mieszkańców naszej gminy.

W podobnym tonie wypowiadali się inni Radni zabierający głos w dyskusji. Padały ponowne stwierdzenia, że oceny działań byłego Wójta dokonali mieszkańcy podczas wyborów. Nie ma co patrzeć wstecz. Należy skupić się dziś na przyszłych działaniach.

- To sytuacja bez precedensu - mówiła radna Diana Leśniewska. - Pracujemy od dwóch miesięcy. Dajemy sobie kredyt zaufania. Za rok rozliczać będziemy raport prezentujący nasze wspólne dokonania. 

Radny Piotr Wójtowicz sugerował, że dane z Raportu za rok 2023 należy poddać wnikliwej analizie. Rada powinna wyłuskać z opracowania to co było dobre i wyciągnąć wnioski na przyszłość z tego co należało zrobić lepiej.

Zarówno w przypadku głosowania nad wotum zaufania, jak i absolutorium radni byli jednomyślni. Obie uchwały otrzymały po 15 głosów „za”. Wójt Marek Goliński zinterpretował ten wynik nie tylko jako podsumowanie roku 2023, ale również wyraz zaufania na najbliższe lata pracy lokalnego samorządu.

- Dziękuję za zaufanie - podsumował Marek Goliński. - W kwestii wotum zaufania i absolutorium Radni dawno nie byli tak jednomyślni. Mam doświadczenie we współpracy z ludźmi. Nie w rządzeniu ludźmi, a właśnie we współpracy z nimi. Będę się starał, aby była ona na jak najwyższym poziomie. Proszę stwórzmy dobry samorządowy zespół.