DOTACJA TYLKO DLA URZĄDZEŃ Z ZIELONEJ LISTY

Informujemy, że od 14 czerwca 2024 r. dotacja z programu „Czyste Powietrze” na pompę ciepła, kocioł zgazowujący drewno lub kocioł na pellet może być udzielona tylko wtedy, gdy urządzenie wpisane jest na listę zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM). 

Szczegóły ws. zmian programu „Czyste Powietrze

OBOWIAZKOWY AUDYT ENERGETYCZNY

Również od 14 czerwca 2024 r. – w przypadku kupna i montażu pompy ciepła z dotacją z programu „Czyste Powietrze” – obowiązkowo należy wykonać audyt energetyczny. Można na to dostać dodatkową dotację do 1 200 zł.

Szczegóły

Program „Czyste Powietrze”, realizowany w latach 2018–29, to największa proekologiczna inicjatywa służąca walce ze smogiem i poprawie efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

PAMIĘTAJ O WYMIANIE KOPCIUCHA – UCHWAŁY ANTYSMOGOWE

Jednocześnie przypominamy, że 28 września 2020 roku Sejmik Województwa Pomorskiego przyjął tzw. uchwały antysmogowe, które mają przyczynić się do poprawy jakości powietrza w województwie pomorskim. Celem przyjętych regulacji jest likwidacja przestarzałych urządzeń grzewczych i pozyskiwanie ciepła ze źródeł niskoemisyjnych.

Według danych, na które powołuje się Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, blisko 50% mieszkańców województwa pomorskiego oddycha powietrzem zawierającym wysokie stężenie benzopirenu. To bardzo szkodliwy związek, który powstaje m.in. na skutek spalania paliw stałych w domowych kotłach. W wielu miejscach Pomorza przekraczane są też dopuszczalne poziomy pyłu zawieszonego.

Wprowadzenie uchwał antysmogowych wymusza na mieszkańcach Pomorza wymianę starych kotłów na bardziej nowoczesne urządzenia i stosowanie ekologicznych rozwiązań.

TERMINY WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁ ANTYSMOGOWYCH

Od 1 września 2024 r. zakaz eksploatacji kotłów na węgiel lub drewno niespełniających wymogów dla klasy 3 lub nieposiadających tabliczki znamionowej.

Od 1 września 2026 r. zakaz eksploatacji kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4.

Od 1 lipca 2035 r. zakaz eksploatacji kotłów na węgiel i drewno klasy 5.

Do 31 sierpnia 2024 konieczność wymiany kominków i innych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ