Firma Usługowo Budowlana Witold Cygert wykona nową nawierzchnię na czterech ulicach w Lublewie Gdańskim. Umowę na gruntowną modernizację ulic: Łąkowej, Kalinowej, Sosnowej i Wierzbowej podpisał wójt Marek Goliński

Koszt realizacji zadania wyniesie ponad 7,5 mln zł. Z budżetu gminy pochodzić będzie tylko część tej kwoty. Samorząd otrzymał na ten cel dofinansowanie w wysokości ponad 3,4 mln zł. Środki pozyskano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Łączna długość nowych nawierzchni z kostki betonowej wyniesie ponad kilometr. Szerokość dróg, które przejdą metamorfozę to 4,5 metra. 

Projekt zakłada również budowę chodników wzdłuż ulic Łąkowej i Sosnowej. W pierwszym przypadku ciąg pieszy wykonany będzie na odcinku przekraczającym trzysta metrów, a w drugim pięćdziesiąt metrów.

Wraz z nową nawierzchnią na wszystkich czterech modernizowanych drogach powstanie też oświetlenie oraz instalacja odprowadzająca wody deszczowe.

Do tej pory mieszkańcy wspomnianych ulic do swoich domów dojeżdżali drogami częściowo utwardzonymi starymi, betonowymi płytami. Znaczną część układu komunikacyjnego w obrębie tej części Lublewa Gdańskiego stanowiły drogi o nawierzchni szutrowej.

Prace powinny rozpocząć się w październiku br., po uzyskaniu wymaganych pozwoleń. Od tego momentu wykonawca będzie miał osiem miesięcy na realizację zadania.

Prędkość projektowa nowych dróg wyniesie 30 km/h