Blisko 2500 nieruchomości na terenie Gminy Kolbudy znalazło się na liście adresów, które zostaną podłączone do Polskiego Światłowodu Otwartego. Zadanie, które otrzymało unijne dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy, zrealizuje firma “Play”, która działa pod wspólną marką wraz z “UPC”. Koordynatorem jest firma RBS Media.

Wykaz 2449 adresów wskazanych na liście gospodarstw objętych projektem budowy światłowodu znaleźć można na stronie www.gov.pl Pragniemy wyraźnie podkreślić, że Gmina Kolbudy nie miała żadnego wpływu na wykaz nieruchomości, które objęte zostały projektem PŚO. Zadanie to realizowane jest wyłącznie przez beneficjenta unijnego projektu.

Lista adresów, jak zapewniają przedstawiciele wykonawcy, pozostaje otwarta i w przyszłości - po uzyskaniu akceptacji - będzie mogła być uzupełniana o kolejne lokalizacje. Gmina nie przyjmuje jednak zgłoszeń od osób, które w przyszłości chciałyby dołączyć do PŚO. W tej sprawie należy kontaktować się bezpośrednio z podmiotami realizującymi zadanie.

Przyłączenia posesji do sieci światłowodowej wykonywane będą bezpłatnie. Pierwsze działania związane z realizacją projektu zacząć się mają już w lipcu bieżącego roku. Przedstawiciele wykonawcy rozpoczną prace od inwentaryzacji i sprawdzenia zgodności listy gospodarstw ze stanem faktycznym w terenie.

O głównych założeniach przedsięwzięcia i planach dotyczących inwestycji, podczas sesji Rady Gminy Kolbudy w dniu 24 czerwca br., opowiadali przedstawiciele firm realizujących projekt. Z krótką prezentacją, jakiej wysłuchali Radni i obecni na sesji Sołtysi, zapoznać się można na stronie kolbudy.posiedzenia.pl

Jak poinformowali obecni na sesji goście znaczna część nowej, światłowodowej infrastruktury prowadzona będzie przez istniejącą na terenie gminy sieć teletechniczną. W niektórych przypadkach jednak konieczna będzie zgoda właścicieli sąsiadujących nieruchomości na poprowadzenie światłowodu przez teren posesji. Wykonawca wyraża nadzieję na dobrą współpracę z lokalną społecznością i wsparcie, jakiego w tym zakresie udzielać mogą sołtysi.

Budowa infrastruktury światłowodowej przez tę konkretną firmę działającą w branży telekomunikacyjnej nie oznacza, że po wykonaniu sieci abonent nie będzie mógł korzystać z usług innych dostawców internetu.

Polski Światłowód Otwarty (PŚO) to największy hurtowy operator sieci światłowodowej w Polsce, oferujący otwarty i niedyskryminujący dostęp do internetu dla wszystkich operatorów telekomunikacyjnych. PŚO oferuje swoje usługi w ponad 3,7 mln gospodarstw domowych w całej Polsce, a docelowo zasięg ten ma się zwiększyć do 6 mln. Sieć PŚO zbudowana jest w oparciu o technologię XGS-PON, która umożliwia oferowanie łączy internetowych o prędkości do 5 Gb/s.

Wykonawca zapewnia, że buduje z najwyższą starannością, a wszelkie działania prowadzone są w uzgodnieniu z właścicielem nieruchomości.

Osoby zainteresowane mogą uzyskać dodatkowe informacje na temat inwestycji pod numerem 17 744 90 80, należącym do RBS Media sp. z o.o.

Gmina Kolbudy postara się na bieżąco przekazywać mieszkańcom informacje i komunikaty otrzymywane od wykonawcy, dotyczące budowy światłowodu. Zachęcamy więc do śledzenia naszej strony.