Wójt Gminy Kolbudy zaprasza rodziców dzieci z niepełnosprawnościami, zamieszkałych na terenie gminy Kolbudy, na spotkanie służące omówieniu możliwych form samorządowego wsparcia w zakresie dostępu do lokalnej oferty rekreacyjnej. Spotkanie odbędzie się w czwartek 11 lipca br. o godzinie 15.00 w sali koncertowej Urzędu Gminy Kolbudy.

W dyskusji, oprócz Wójta, wezmą udział przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Referatu Kultury, Sportu i Programów Społecznych.

Uczestnicy zastanowią się wspólnie nad rozwiązaniami, które umożliwią korzystanie dzieciom z niepełnosprawnościami z oferty, z jakiej korzystają ich w pełni sprawni rówieśnicy. Chodzi m.in. o uwzględnianie potrzeb młodych mieszkańców przy organizacji przez samorząd letnich i zimowych półkolonii, zajęć na pływalni czy umożliwienie dostępu do - dostosowanego do potrzeb - sprzętu pływającego w gminnej przystani żeglarskiej.

Rodzice osób z niepełnosprawnościami niejednokrotnie zwracali uwagę, że w bogatej ofercie dla młodych mieszkańców pomijane są dzieci, które nie mogą korzystać z ogólnodostępnych zajęć.

Spotkanie służyć ma także omówieniu możliwości ułatwienia dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i możliwości finansowego wsparcia dla rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością.

Zapraszamy.