Okres wakacji to idealny moment na przeprowadzenie niezbędnych remontów w gminnych szkołach i przedszkolach. Obok prac polegających na drobnym, malarskim odświeżeniu sal lekcyjnych realizowane są również większe inwestycje. Niektóre z nich służyć mają poprawie bezpieczeństwa przeciwpożarowego obiektów.

Sytuacja taka ma miejsce m.in. w ZKiW w Lublewie Gdańskim, gdzie wykonywane jest dodatkowe wejście bezpośrednio do pomieszczeń szatni.

Gruntownej modernizacji poddawana jest również umiejscowiona na parterze sala „zerówki”, która zyska dodatkową przestrzeń. Wprowadzone zostaną też nowe rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo dzieci i ułatwiające ewakuację na wypadek pożaru, bądź innych zdarzeń wymagających szybkiego opuszczenia pomieszczeń.

Prace służące poprawie komfortu oraz bezpieczeństwa realizowane są również w ZKiW w Kolbudach, gdzie trwa remont czterech pomieszczeń zajmowanych na co dzień przez dzieci uczęszczające do klas „zero”. Każda z modernizowanych sal wyposażona zostanie w bezpośrednie wyjście ewakuacyjne na zewnątrz budynku.

Również w ZKiW w Bielkówku powstanie nowe wyjście ewakuacyjne. Inwestycja realizowana jest w starej części budynku, zajmowanej przez najmłodszych użytkowników, czyli „zerówkę” oraz klasy I-III.

Wymiana pokrycia podłóg na panele spełniające kryteria obowiązujących przepisów ppoż. przeprowadzona została z kolei w szkole filialnej w Buszkowach.

Po wakacjach uczniowie naszych szkół korzystać też będą z wyremontowanych, a w niektórych przypadkach nieco przebudowanych toalet. Prace w pomieszczeniach sanitarnych prowadzone są m.in. w Lublewie Gdańskim i Kolbudach.