Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Pręgowie jest jednym z laureatów VI edycji programu Wzmocnij swoje otoczenie. Dzięki otrzymanemu grantowi przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. otoczenie szkoły wzbogaci się o wiatę edukacyjną na potrzeby szkoły i wsi Pręgowo.

- Mam nadzieję, że wiata długie lata będzie służyć całej społeczności uczniowskiej i sołeckiej – informuje dyrektor szkoły Piotr Buśko. - Odbywać się tam będą lekcje języka polskiego, zajęć technicznych i plastyki, matematyki, przyrody i biologii, geografii, chemii i fizyki, godzin wychowawczych i pozostałych niezbędnych przedmiotów szkolnych, a także zabawy i gry planszowe oraz wszelkie spotkania mieszkańców wsi Pręgowo.

Program #wzmocnijswojeotoczenie to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., którego celem jest wsparcie oddolnych inicjatyw związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego, bezpieczeństwem, edukacją i ochroną środowiska.

Szczegółowo informacje o programie i jego organizatorze dostępne są na stronach internetowych:

www.wzmocnijotoczenie.pl oraz 

www.energetycznykompas.pl