Ósmoklasiści z Gminy Kolbudy dobrze poradzili sobie z egzaminami podsumowującymi naukę w szkołach podstawowych. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała w pierwszych dniach lipca wstępne wyniki testów, które w maju pisali uczniowie klas ósmych. Z danych wynika, że średnia punktacja jaką z języka polskiego, matematyki i języka obcego uzyskali nasi uczniowie przewyższa średnią w skali powiatu, województwa i całego kraju.

Według danych zaprezentowanych w pierwszych dniach lipca przez CKE średni w skali kraju wynik z języka polskiego wyniósł ok. 61 procent, z matematyki ok. 52 procent i z języka angielskiego ok. 66 procent (ten język obcy wybrało aż 97 procent zdających). Bardzo zbliżone do tych wyników były średnie dane dla województwa pomorskiego.

Uśrednione wyniki uzyskane przez uczniów z gminy Kolbudy plasują nas na pierwszej pozycji w powiecie gdańskim i są lepsze od średniej krajowej i wojewódzkiej.

Średnia z języka polskiego w naszej gminie wyniosła 64,27 procenta. Na egzaminie z matematyki nasi uczniowie zdobyli średnio 63,76 procenta. Najwięcej, bo 78,87 procenta zdający uzyskali na egzaminie z języka angielskiego.

Trzeba zaznaczyć, że duży wpływ na tak wysoką średnią dla szkół z gminy Kolbudy miały bardzo dobre wyniki osiągnięte przez uczniów placówek niepublicznych, w których średnia z poszczególnych przedmiotów, niejednokrotnie przekraczała 80, a nawet 90 procent.

- Gratuluję uczniom, rodzicom oraz nauczycielom, którzy dobrze przygotowali młodzież do testów – mówi zastępca wójta Robert Aszyk. - Życzymy, aby jak największa liczba naszych mieszkańców znalazła się na liście osób przyjętych do wymarzonej i wybranej szkoły.

Szczegółowe informacje dotyczące wyników tegorocznego egzaminu ósmoklasisty będą dostępne w sprawozdaniu, które zostanie opublikowane na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 20 września br.

Wstępne wyniki opublikowane przez CKE, z podziałem na poszczególne szkoły:
https://mapa.wyniki.edu.pl/MapaEgzaminow/