EDIT 12 lipca 2024: Woda w Bielkówku i Lisewcu zdatna do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim – w komunikacie z dnia 12 lipca br. – stwierdził, że analiza próbek pobranych z wodociągu zaopatrującego w wodę miejscowości Bielkówko i Lisewiec wykazała brak zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody.

Tym samym odwołany został komunikat PPIS z dnia 5 lipca br


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim, w komunikacie z dnia 5 lipca br. – informuje, że w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia ludzi w wodę - w miejscowościach Bielkówko i Lisewiec - stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych wartości parametrów mikrobiologicznych (bakterie grupy coli). W związku z powyższym, PPIS w Pruszczu Gdańskim, w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego zaleca uprzednie przegotowanie wody przed jej spożyciem. Wodę należy przegotować również przed jej użyciem do: przygotowywania posiłków, mycia owoców, warzyw i higieny osobistej np. mycia zębów.

Eksploatator wodociągu po otrzymaniu stosownej informacji od służb sanitarnych podjął działania w celu poprawy jakości wody.

Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Treść komunikatu PPIS poniżej.