Przypominamy, że zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Kolbudy nr 74/2024 do dnia 17.07.2024 r. trwają konsultacje społeczne dotyczące zmian w statutach sołectw.

Uwagi zgłaszać można osobiście w Urzędzie Gminy Kolbudy w godzinach jego pracy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres , za pośrednictwem skrzynki ePUAP lub listownie na adres Urzędu Gminy Kolbudy ul. Staromłyńska 1, 83 – 050 Kolbudy. Zapraszamy również na otwarte spotkanie w Sali koncertowej przy Urzędzie Gminy w dniu 10.07.2024 r. w godz. od 14.00 do 17.