W Pręgowie uroczyście zakończono tegoroczne prace wykonane wspólnie z Powiatem Gdańskim w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, czyli tzw. Schetynówek

Na terenie Gminy Kolbudy w ramach zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego" zrealizowano dwa zadania: remont drogi powiatowej w Pręgowie oraz remont drogi prowadzącej do Buszkowych. Całkowity koszt realizacji tych inwestycji wyniósł 1 518 756,18 zł. Udział gminy Kolbudy w poniesionych kosztach wynosił 491 499,50 zł, a Powiat Gdański dołożył 515 653,92 zł. Pozostałe środki pochodziły z dofinansowania rządowego.