W sumie 90 tysięcy złotych za najwyższą frekwencję w wyborach prezydenckich dla miast i gmin Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Jak wygrać? Wystarczy pójść na wybory. Zwycięzcami w każdej z trzech kategorii będą samorządy, w których mieszkańcy najliczniej zagłosują w wyborach prezydenckich. Jak zapowiadają władze miast i gmin - pieniądze trafią do dzielnic, osiedli i sołectw, które najlepiej zmobilizują się do głosowania. 

W niedzielę 28 czerwca Polacy wybierać będą Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na nową, pięcioletnią kadencję. W wyścigu do prezydenckiego fotela startuje jedenastu kandydatów. Lokale wyborcze będą czynne od godziny 7.00 do 21.00. Podczas tegorocznych wyborów istnieje również możliwość glosowania korespondencyjnego. W Gminie Kolbudy zamierza z niej skorzystać ponad 70 osób. Ewentualna druga tura, zgodnie z kalendarzem wyborczym, zaplanowana jest na 12 lipca br.

Serdecznie zapraszamy Panią/Pana do wzięcia udziału w wypełnieniu ankiety związanej z opracowaniem „Strategii rozwoju elektromobilności Powiatu Gdańskiego na lata 2020 - 2040”. Strategia opracowywana przez Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim będzie miała na celu nakreślenie oraz skonkretyzowanie dotychczasowych wstępnych koncepcji, związanych z szeroko pojętym ograniczeniem niskiej emisji komunikacyjnej, przede wszystkim w kontekście elektromobilności.

Dobiega końca budowa nowych pomieszczeń publicznego przedszkola w Kowalach, w których od września br. dostępnych będzie sto dodatkowych miejsc dla młodych mieszkańców sołectwa. Obecnie trwają procedury odbiorowe oraz realizowane są prace porządkowe. Trwa również zagospodarowywanie terenu wokół bloku mieszkalnego, na parterze którego zlokalizowana będzie placówka oświatowa. Jak zapewnia przedstawiciel wykonawcy Jakub Sokołowski, termin oddania obiektu do użytku nie jest zagrożony.

fot. pixabay.com

Informujemy, że do 15 lipca br. można składać wnioski o przyznanie stypendium Wójta Gminy Kolbudy za wyniki i osiągnięcia w nauce dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Kolbudy. Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć wychowawca, dyrektor szkoły lub rodzic/opiekun prawny.

fot. pixabay.com

Grupa 32 nauczycieli z placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kolbudy, została poddana przesiewowym testom diagnostycznym w kierunku SARS-CoV-2. O wykonanie badań zwrócił się do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pruszczu Gdańskim wójt Andrzej Chruścicki. Testy przeprowadzono u nauczycieli, którzy mają bezpośredni kontakt z dziećmi z obniżoną odpornością oraz dziećmi w wieku przedszkolnym. Jak poinformowano podczas posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego u żadnej z przebadanych osób nie stwierdzono zakażenia koronawirusem.

Liczba osób, u których stwierdzono zakażenie wirusem COVID-19 nadal dość dynamicznie wzrasta. Ministerstwo Zdrowia zachęca do instalowania na smartfonach najnowszej wersji aplikacji. Według resortu, ma ona pomóc w wychodzeniu z najostrzejszych obostrzeń związanych z pandemią. Bezpłatna aplikacja jest już dostępna w Google Play i AppStore. Można więc ją pobrać na systemy Android i iOS.

 Intensywne opady deszczu sprawiają, że wiele gruntowych dróg w Gminie Kolbudy wymaga pilnego remontu. Zdarza się, że niesiony przez strumienie wody żwir spływa również przyległymi ulicami zapychając studzienki kanalizacyjne. To z kolei powoduje zalewanie prywatnych posesji. Taka sytuacja jest doskonale znana m.in. mieszkańcom ulicy Polnej i ulicy Kościelnej w Bielkówku. Zbierające się w pobliżu pętli autobusowej błoto wkrótce powinno przejść jednak do niechlubnej historii. Za kilka dni rozstrzygnięty zostanie bowiem przetarg na gruntowną modernizację ulicy Polnej oraz wspomnianego skrzyżowania z ulicą Kościelną.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, prowadzi kampanię informacyjną „Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI”. Jej celem jest zwiększanie wiedzy Polaków nt. znaczenia świadomych decyzji zakupowych. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza teraz w dobie pandemii koronawirusa, który odciska swoje piętno na sytuacji ekonomicznej i gospodarczej.

fot. Ilustracyjne, pixabay.com

Szanowni Państwo, Zgodnie z harmonogramem rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  8 czerwca  o godzinie 9:00 rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca.

Na osiedlach w sołectwie Kowale stawiane są kolejne wiaty śmietnikowe. Wspólnoty mieszkaniowe stopniowo dostosowują się do obowiązku wynikającego z „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kolbudy”. Zarówno władze gminy, jak i pracownicy spółki komunalnej, zwracają uwagę, że wraz z nowymi konstrukcjami przy zabudowie wielorodzinnej zaobserwować można większy porządek.

fot. pixabay.com

Rada Gminy Kolbudy przyjęła uchwałę, która umożliwi objęcie większej liczby mieszkańców programem osłonowym przy naliczaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rozszerzenie tej formy wsparcia możliwe będzie dzięki zwiększeniu kryterium dochodowego, które od teraz wynosić będzie 3 505 zł netto dla gospodarstw jednorodzinnych i 5 280 zł netto dla gospodarstw dwuosobowych. Dopłata dla osób objętych projektem przekazywana będzie na ten sam numer indywidualnego konta, na które dokonywać będziemy opłaty za śmieci. Informacje o numerach indywidualnych kont wkrótce zostaną rozesłane przez Urząd Gminy Kolbudy do mieszkańców.

Gdy 27 maja 1990 roku odbywały się pierwsze wolne wybory samorządowe ogólnopolski dziennik, informujący o jakże ważnych przemianach, kosztował w kiosku kilkaset złotych. Za popularnego wówczas „Malucha” trzeba było zapłacić ponad 20 milionów złotych. Przeciętne wynagrodzenie przekraczało milion złotych, a w Gminie Kolbudy zameldowanych było ponad 7 tysięcy mieszkańców.

Uprzejmie informujemy, że od poniedziałku 25 maja br. ponownie otwarta zostanie kasa Urzędu Gminy Kolbudy.

Od poniedziałku 25 maja br. ponownie otwarta zostanie kasa Urzędu Gminy Kolbudy. Dodatkowo w sprawach pilnych, których nie można zrealizować zdalnie, możliwa będzie obsługa bezpośrednia. Interesanci przyjmowani będą jednak wyłącznie w umówionych telefonicznie terminach. Obsługa realizowana będzie przy specjalnie wyznaczonych stanowiskach z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności. Osoby odwiedzające urząd będą musiały stosować się do obowiązujących zaleceń, wdrożonych w związku ze stanem epidemii. Praca Urzędu Gminy Kolbudy w tradycyjnym trybie nadal pozostaje zawieszona do odwołania.

Jeszcze w tym roku zostanie przeprowadzony remont mostu w ciągu ulicy Przemysłowej w Kolbudach. Powiat Gdański, zarządca drogi, otrzyma na ten cel dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury. Szacuje się, że koszt modernizacji wynieść może ponad 8 milionów złotych. Deklarowana wysokość dofinansowania to kwota blisko 3,64 milionów zł. W kosztach partycypować będzie również Gmina Kolbudy.

Od poniedziałku 18 maja br. Urząd Gminy Kolbudy rozpocznie wydawanie Kart Mieszkańca Gminy Kolbudy. Wcześniej należy oczywiście złożyć wniosek o jej przyznanie. Przed wizytą w urzędzie konieczne będzie telefoniczne lub mailowe umówienie daty i godziny (telefon (58) 691 05 50 lub mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). 

fot. Pomorski Urząd Wojewódzki

Ponad 4 miliony złotych na modernizację ulic w Gminie Kolbudy stały się faktem. Wójt Gminy Kolbudy Andrzej Chruścicki, a wcześniej Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, złożyli podpisy na umowie gwarantującej dofinansowanie budowy dróg w trzech sołectwach naszej gminy.

Aby do minimum ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa, działając prewencyjnie, Wójt Gminy Kolbudy podjął decyzję o zamknięciu Urzędu Gminy Kolbudy dla interesantów. Urząd nieczynny jest do odwołania. Zachęcamy Państwa do kontaktu telefonicznego i mailowego, prosząc o wyrozumiałość i cierpliwość.

fot. pixabay.com

Epidemia koronawirusa sprawiła, że wiele osób utraciło zatrudnienie lub możliwość prowadzenia działalności zarobkowej. Niemal z dnia na dzień znaczna liczba rodzin znalazła się w trudnej sytuacji materialnej. Brak pracy, środków finansowych oraz pojawiające się obawy o przyszłość i byt rodziny stanowią ogromny problem natury materialnej i psychologicznej. Dotknięte nim osoby potrzebują wsparcia. Podpowiadamy gdzie szukać pomocy.

Strona 10 z 29