To ważny krok w kierunku budowy drogi określanej mianem „obwodnicy ulicy Zeusa” w Kowalach. Wójt Andrzej Chruścicki podpisał umowę na wykonanie projektu budowlanego dla ciągu, który ma przebiegać równolegle do obwodnicy Trójmiasta, stanowiąc połączenie ulicy Glazurowej z ulicą Klasyczną na terenie Borkowa.

fot. pixabay.com

Wiosenne miesiące to czas porządków na posesjach i w przydomowych ogródkach. To również okres, w którym Straż Gminna w Kolbudach otrzymuje wiele zgłoszeń o uciążliwym dymie powstającym w skutek spalania gałęzi i liści. Powinniśmy jednak pamiętać, że decydując się na tę formę likwidacji zielonego odpadu możemy zostać ukarani mandatem. Co zatem zrobić z liśćmi i gałęziami pozostałymi po pielęgnacyjnych zabiegach poczynionych na ogrodowej zieleni?

Fot. Pixabay.com

Od soboty 10 kwietnia br. zaczną obowiązywać nowe regulacje, z którymi powinni zapoznać się zwłaszcza posiadacze psów. Zmienia się m.in. wysokość grzywien za niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia. Warto o tym pamiętać zabierając swojego pupila na spacer w miejsca publiczne. Opiekunowie zwierząt, które swoim zachowaniem stwarzają niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia mogą zostać ukarani mandatem w kwocie 500 złotych. Tymczasem, jak informuje Straż Gminna w Kolbudach w roku 2020 nasi mundurowi aż 65 razy proszeni byli o interwencję w sprawie biegających luzem psów.

Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Danuta Dyrka to nowy Partner Kolbudzkiej Karty Dużej Rodziny, czyli programu oferującego zniżki dla rodzin wielodzietnych. Wójt Andrzej Chruścicki i Danuta Dyrka podpisali stosowną umowę, która umożliwia posiadaczom Karty skorzystanie z nawet 50 procentowych zniżek przy ubezpieczaniu mieszkań i domów.

1 kwietnia br. rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Dzięki badaniu dowiemy się m.in.: ilu nas jest, jacy jesteśmy i jak żyjemy. Informacje o tym będziemy mogli przekazać za pośrednictwem elektronicznego formularza spisowego lub podczas rozmowy z rachmistrzem. Przede wszystkim badana będzie sytuacja rodzinna, zawodowa i mieszkaniowa wszystkich mieszkańców Polski. Udzielone odpowiedzi będą objęte tajemnicą statystyczną.

Wiosenna pogoda sprzyja realizacji inwestycji drogowych. Prace związane z gruntowną modernizacją dróg gminnych realizowane są aktualnie w czterech sołectwach. Do Kolbud, Lublewa Gdańskiego, Otomina i wsi Babidół dołączy wkrótce Czapielsk.

Po świętach wielkanocnych powinny się rozpocząć długo oczekiwane prace na ulicach Fiołkowej i Jezuickiej w Czapielsku. Wykonawca przejął właśnie plac budowy. Inwestycja realizowana jest w systemie zaprojektuj i zbuduj. Pandemia koronawirusa w znacznym stopniu wpłynęła na czas opracowania projektu i skutecznie opóźniała terminy uzyskania niezbędnych zezwoleń. Wiele wskazuje na to, że większość trudności w końcu udało się pokonać.

Fot. Magnesium

Już po raz piąty odbędzie się Próbna Matura z „Matmy” - organizowana przez Magnesium, we współpracy z Gminą Kolbudy. Tegoroczni maturzyści, ale również młodzież, która do egzaminu dojrzałości przystąpi w kolejnych latach, mają doskonałą okazję, aby w trybie „on-line” sprawdzić swoją wiedzę. Spotykamy się wirtualnie w piątek 26 marca br. o godzinie 16.00, aby rozwiązać zadania maturalne z matematyki z zakresu podstawowego. Jak przystąpić do próby?

Dzięki dofinansowaniu przyznanemu w ramach tegorocznej edycji gminnego programu „Zielone Kolbudy” w najbliższych miesiącach na naszym terenie zamontowanych zostanie 18 instalacji fotowoltaicznych, dwie pompy ciepła i jeden kolektor słoneczny. Nasi mieszkańcy złożyli w Urzędzie Gminy Kolbudy 25 wniosków o udzielenie dotacji, z czego 21 spełniło wymogi, a wnioskodawcy otrzymają po 5 tysięcy złotych dofinansowania do planowanych inwestycji.

W sprawie zapewnienia przejezdności gminnych dróg w sołectwach Jankowo Gdańskie, Otomin i Kowale prosimy o kontakt ze spółką Reknica (tel. 602 717 723).

W przypadku dróg gminnych w pozostałych sołectwach ze spółką GZUK (tel. 530 204 797).

Z uwagi na absencję chorobową znacznej części pracowników Referatu Spraw Obywatelskich i USC obsługa interesantów w zakresie: meldunków, przyjmowania wniosków i wydawania dowodów osobistych, a także spraw z zakresu ewidencji działalności gospodarczej w najbliższych dniach realizowana będzie w ograniczonym zakresie.

Fot. Pixabay.com

Powiat gdański uznany został za obszar zagrożony wystąpieniem ptasiej grypy. W wydanym 12 marca br. rozporządzeniu Wojewody Pomorskiego zawarto również szereg wytycznych adresowanych przede wszystkim do hodowców drobiu prowadzących działalność na obszarze wskazanym w rozporządzeniu. Zgodnie z zaleceniami służb weterynaryjnych mieszkańcy zagrożonych terenów, w tym Gminy Kolbudy, powinni zrezygnować z dokarmiania ptaków, które sprzyja gromadzeniu się ptactwa w większe skupiska i zwiększa ryzyko emisji wirusa. W przypadku znalezienia martwego ptaka powinniśmy poinformować o tym fakcie Straż Gminną tel. (58) 682 76 66. Nie należy również zbliżać się do padłych zwierząt, ani ich dotykać.

Okolice Gminnego Kąpieliska w Kolbudach to teren chętnie odwiedzany przez spacerowiczów nie tylko w sezonie letnim. Przez cały rok, o każdej porze dnia spotkać tu możemy osoby uprawiające nordic walking, rodziny z małymi dziećmi w wózkach czy coraz większą liczbę „morsów” zażywających kąpieli bez względu na warunki pogodowe. Niestety w porze deszczowej czy w czasie roztopów z powodu licznych kałuż i grząskiej nawierzchni dojście do plaży bywa trudne, a czasami wręcz niemożliwe. Urząd Gminy Kolbudy otrzymuje wiele próśb o interwencję w tej sprawie. Już wkrótce sytuacja powinna ulec poprawie. W planach jest bowiem modernizacja odcinka prowadzącego z ulicy Adama Ważnego do kąpieliska.

Na budowie krytej pływalni w Kolbudach fachowcy różnych branż dokładają starań, aby już jesienią br. mieszkańcy gminy mogli korzystać z basenu i zlokalizowanych w obiekcie dodatkowych atrakcji. W budynku położono już instalacje elektryczne, hydrauliczne i teletechniczne. Na ścianach pojawiają się kolejne tynki, a podłogi pokrywa betonowa posadzka. Na najniższej kondygnacji w tzw. podbaseniu pracują aktualnie monterzy instalacji wentylacyjnych. Wykonano również liczne kanały, w których umiejscowione będą elementy technologii basenowej. Na głównej fasadzie budynku rozpoczynają się natomiast prace przy elewacji zewnętrznej obiektu. Wykonywane jest też docieplenie budynku.

Rada Gminy Kolbudy przyjęła Strategię Rozwoju Gminy Kolbudy na lata 2021-2030. To ważny dokument, który określa ogólne ramy planowania lokalnego, zawiera sugestie oraz kreśli cele zrównoważonego rozwoju. Jest źródłem informacji dla mieszkańców, inwestorów i podmiotów gospodarczych.  W strategii zapisane są zasady i sposoby zarządzania rozwojem gminy w dłuższym horyzoncie czasowym. 

fot. pixabay.com

 

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa, to nowe rozwiązanie umożliwiające samorządom budowę mieszkań czynszowych we współpracy i z finansowym wsparciem państwa. Program, przypominający popularne TBS-y, z założenia ma zwiększyć dostępność mieszkań dla osób o umiarkowanych dochodach. Po nowe narzędzie sięga właśnie Gmina Kolbudy. Na nowym programie zyskać mogą przede wszystkim młodzi mieszkańcy, których nie stać na budowę domu czy zakup mieszkania na kredyt.

fot. pixabay.com

Od kilku miesięcy w Polsce obowiązuje całkowity zakaz organizacji wesel, jednak już wcześniej z powodu pandemii uroczystości tego typu musiały być organizowane w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu limitów osób świętujących złożenie małżeńskiej przysięgi. W niemal rok od pojawienia się wirusa COViD-19 w Polsce sprawdzamy, jak wynikające z niego ograniczenia wpłynęły na liczbę ślubów zawieranych na terenie naszej gminy. 

fot. pixabay.com

W środę 3 lutego br. o godzinie 7.30 rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie zakupu i montażu ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych lub pomp ciepła. Dokumenty będzie można składać do 22 lutego br. W związku z sytuacją epidemiczną – w przypadku osobistego składania wniosku – należy wcześniej telefonicznie umówić termin wizyty w urzędzie. Aby tego dokonać należy zadzwonić pod numer telefonu: (58) 691 05 45 lub (58) 691 05 73. Telefoniczne ustalenie terminu wizyty w celu złożenia wniosku możliwe będzie od 3 lutego.

Strona 2 z 29