Strażnicy Gminni z Kolbud nie po raz pierwszy zostali wezwani na pomoc zwierzętom. Tym razem zgłoszenie pochodziło z Czapielska, gdzie - nie wiadomo skąd - pojawiły się trzy kozy. Zwierzęta zlokalizowano w okolicy tamtejszych… ośrodków wczasowych.

Urząd Gminy Kolbudy informuje o naborze na rachmistrzów do Powszechnego Spisu Rolnego, który będzie przeprowadzany od 1 września do 30 listopada.
Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z sekretariatem Urzędu Gminy Kolbudy. Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych odbywa się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z dnia 10 września 2019 r., poz. 1728).

Nie tylko reaktywacja linii kolejowej 229, ale dodatkowo poprowadzenie nowej nitki, która przez Kowale i Goszyn (Gmina Pruszcz Gdański) połączyłaby południowe dzielnice Gdańska ze zmodernizowaną trasą kolejową przebiegającą przez teren naszej gminy, a nieużywaną od ponad  20 lat. W Szkole w Kowalach spotkali się przedstawiciele władz województwa, włodarze Gdańska oraz wójtowie i burmistrzowie okolicznych gmin. Podczas seminarium zaprezentowano koncepcje rozbudowy sieci kolejowej w regionie.

Proces certyfikacji zakładu w zakresie jakości produkcji, podnoszenie kwalifikacji załogi czy podpisana niedawno umowa o partnerstwie strategicznym w zakresie wsparcia w pozyskiwaniu kontraktów na rynku okrętowym, offshore i energetycznym – to działania, które powinny pomóc spółce POMKOL w pozyskiwaniu nowych kontraktów i niedostępnych dotąd zamówień. Spółka realizuje również zlecenia, których efekty zobaczyć już możemy na terenie Gminy Kolbudy. Mowa o śmietnikowych wiatach i dozownikach płynu dezynfekującego, które spotkały się z dużym zainteresowaniem. 

Rada Gminy Kolbudy dobrze oceniła pracę wójta Andrzeja Chruścickiego w 2019 roku. Radni jednomyślnie podjęli ważną uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kolbudy absolutorium, co jest równoznaczne z pozytywną oceną realizacji budżetu w roku 2019. Rada podjęła również uchwałę w sprawie wotum zaufania dla Wójta.

Frekwencja wyborcza w Gminie Kolbudy wyniosła, w niedzielę 28 czerwca, 70,53 proc. i była najwyższa w Powiecie Gdańskim. W wyborach Prezydenta RP najwięcej głosów - oddanych w siedmiu obwodach na terenie naszej gminy - uzyskał Rafał Trzaskowski, którego nazwisko wskazało 45,42 proc. głosujących. Na drugiej pozycji uplasował się Andrzej Duda z poparciem 25,13 proc. uprawnionych do głosowania. Trzecie miejsce zajął Szymon Hołownia, na którego w Gminie Kolbudy głos oddało 17,64 proc. wyborców.

Otrzymujemy zapytania dotyczące możliwości korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Kolbudy. Informujemy, że są one dostępne dla mieszkańców. Zanim jednak zdecydujemy się na wizytę z dzieckiem na terenie rekreacyjnym warto pamiętać o kilku zasadach, o których przypomina Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.

W sumie 90 tysięcy złotych za najwyższą frekwencję w wyborach prezydenckich dla miast i gmin Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Jak wygrać? Wystarczy pójść na wybory. Zwycięzcami w każdej z trzech kategorii będą samorządy, w których mieszkańcy najliczniej zagłosują w wyborach prezydenckich. Jak zapowiadają władze miast i gmin - pieniądze trafią do dzielnic, osiedli i sołectw, które najlepiej zmobilizują się do głosowania. 

W niedzielę 28 czerwca Polacy wybierać będą Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na nową, pięcioletnią kadencję. W wyścigu do prezydenckiego fotela startuje jedenastu kandydatów. Lokale wyborcze będą czynne od godziny 7.00 do 21.00. Podczas tegorocznych wyborów istnieje również możliwość glosowania korespondencyjnego. W Gminie Kolbudy zamierza z niej skorzystać ponad 70 osób. Ewentualna druga tura, zgodnie z kalendarzem wyborczym, zaplanowana jest na 12 lipca br.

Serdecznie zapraszamy Panią/Pana do wzięcia udziału w wypełnieniu ankiety związanej z opracowaniem „Strategii rozwoju elektromobilności Powiatu Gdańskiego na lata 2020 - 2040”. Strategia opracowywana przez Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim będzie miała na celu nakreślenie oraz skonkretyzowanie dotychczasowych wstępnych koncepcji, związanych z szeroko pojętym ograniczeniem niskiej emisji komunikacyjnej, przede wszystkim w kontekście elektromobilności.

Dobiega końca budowa nowych pomieszczeń publicznego przedszkola w Kowalach, w których od września br. dostępnych będzie sto dodatkowych miejsc dla młodych mieszkańców sołectwa. Obecnie trwają procedury odbiorowe oraz realizowane są prace porządkowe. Trwa również zagospodarowywanie terenu wokół bloku mieszkalnego, na parterze którego zlokalizowana będzie placówka oświatowa. Jak zapewnia przedstawiciel wykonawcy Jakub Sokołowski, termin oddania obiektu do użytku nie jest zagrożony.

fot. pixabay.com

Informujemy, że do 15 lipca br. można składać wnioski o przyznanie stypendium Wójta Gminy Kolbudy za wyniki i osiągnięcia w nauce dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Kolbudy. Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć wychowawca, dyrektor szkoły lub rodzic/opiekun prawny.

fot. pixabay.com

Grupa 32 nauczycieli z placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kolbudy, została poddana przesiewowym testom diagnostycznym w kierunku SARS-CoV-2. O wykonanie badań zwrócił się do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pruszczu Gdańskim wójt Andrzej Chruścicki. Testy przeprowadzono u nauczycieli, którzy mają bezpośredni kontakt z dziećmi z obniżoną odpornością oraz dziećmi w wieku przedszkolnym. Jak poinformowano podczas posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego u żadnej z przebadanych osób nie stwierdzono zakażenia koronawirusem.

Liczba osób, u których stwierdzono zakażenie wirusem COVID-19 nadal dość dynamicznie wzrasta. Ministerstwo Zdrowia zachęca do instalowania na smartfonach najnowszej wersji aplikacji. Według resortu, ma ona pomóc w wychodzeniu z najostrzejszych obostrzeń związanych z pandemią. Bezpłatna aplikacja jest już dostępna w Google Play i AppStore. Można więc ją pobrać na systemy Android i iOS.

 Intensywne opady deszczu sprawiają, że wiele gruntowych dróg w Gminie Kolbudy wymaga pilnego remontu. Zdarza się, że niesiony przez strumienie wody żwir spływa również przyległymi ulicami zapychając studzienki kanalizacyjne. To z kolei powoduje zalewanie prywatnych posesji. Taka sytuacja jest doskonale znana m.in. mieszkańcom ulicy Polnej i ulicy Kościelnej w Bielkówku. Zbierające się w pobliżu pętli autobusowej błoto wkrótce powinno przejść jednak do niechlubnej historii. Za kilka dni rozstrzygnięty zostanie bowiem przetarg na gruntowną modernizację ulicy Polnej oraz wspomnianego skrzyżowania z ulicą Kościelną.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, prowadzi kampanię informacyjną „Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI”. Jej celem jest zwiększanie wiedzy Polaków nt. znaczenia świadomych decyzji zakupowych. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza teraz w dobie pandemii koronawirusa, który odciska swoje piętno na sytuacji ekonomicznej i gospodarczej.

fot. Ilustracyjne, pixabay.com

Szanowni Państwo, Zgodnie z harmonogramem rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  8 czerwca  o godzinie 9:00 rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca.

Na osiedlach w sołectwie Kowale stawiane są kolejne wiaty śmietnikowe. Wspólnoty mieszkaniowe stopniowo dostosowują się do obowiązku wynikającego z „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kolbudy”. Zarówno władze gminy, jak i pracownicy spółki komunalnej, zwracają uwagę, że wraz z nowymi konstrukcjami przy zabudowie wielorodzinnej zaobserwować można większy porządek.

fot. pixabay.com

Rada Gminy Kolbudy przyjęła uchwałę, która umożliwi objęcie większej liczby mieszkańców programem osłonowym przy naliczaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rozszerzenie tej formy wsparcia możliwe będzie dzięki zwiększeniu kryterium dochodowego, które od teraz wynosić będzie 3 505 zł netto dla gospodarstw jednorodzinnych i 5 280 zł netto dla gospodarstw dwuosobowych. Dopłata dla osób objętych projektem przekazywana będzie na ten sam numer indywidualnego konta, na które dokonywać będziemy opłaty za śmieci. Informacje o numerach indywidualnych kont wkrótce zostaną rozesłane przez Urząd Gminy Kolbudy do mieszkańców.

Strona 11 z 30