Gdy 27 maja 1990 roku odbywały się pierwsze wolne wybory samorządowe ogólnopolski dziennik, informujący o jakże ważnych przemianach, kosztował w kiosku kilkaset złotych. Za popularnego wówczas „Malucha” trzeba było zapłacić ponad 20 milionów złotych. Przeciętne wynagrodzenie przekraczało milion złotych, a w Gminie Kolbudy zameldowanych było ponad 7 tysięcy mieszkańców.

Uprzejmie informujemy, że od poniedziałku 25 maja br. ponownie otwarta zostanie kasa Urzędu Gminy Kolbudy.

Od poniedziałku 25 maja br. ponownie otwarta zostanie kasa Urzędu Gminy Kolbudy. Dodatkowo w sprawach pilnych, których nie można zrealizować zdalnie, możliwa będzie obsługa bezpośrednia. Interesanci przyjmowani będą jednak wyłącznie w umówionych telefonicznie terminach. Obsługa realizowana będzie przy specjalnie wyznaczonych stanowiskach z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności. Osoby odwiedzające urząd będą musiały stosować się do obowiązujących zaleceń, wdrożonych w związku ze stanem epidemii. Praca Urzędu Gminy Kolbudy w tradycyjnym trybie nadal pozostaje zawieszona do odwołania.

Jeszcze w tym roku zostanie przeprowadzony remont mostu w ciągu ulicy Przemysłowej w Kolbudach. Powiat Gdański, zarządca drogi, otrzyma na ten cel dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury. Szacuje się, że koszt modernizacji wynieść może ponad 8 milionów złotych. Deklarowana wysokość dofinansowania to kwota blisko 3,64 milionów zł. W kosztach partycypować będzie również Gmina Kolbudy.

Od poniedziałku 18 maja br. Urząd Gminy Kolbudy rozpocznie wydawanie Kart Mieszkańca Gminy Kolbudy. Wcześniej należy oczywiście złożyć wniosek o jej przyznanie. Przed wizytą w urzędzie konieczne będzie telefoniczne lub mailowe umówienie daty i godziny (telefon (58) 691 05 50 lub mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). 

fot. Pomorski Urząd Wojewódzki

Ponad 4 miliony złotych na modernizację ulic w Gminie Kolbudy stały się faktem. Wójt Gminy Kolbudy Andrzej Chruścicki, a wcześniej Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, złożyli podpisy na umowie gwarantującej dofinansowanie budowy dróg w trzech sołectwach naszej gminy.

Aby do minimum ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa, działając prewencyjnie, Wójt Gminy Kolbudy podjął decyzję o zamknięciu Urzędu Gminy Kolbudy dla interesantów. Urząd nieczynny jest do odwołania. Zachęcamy Państwa do kontaktu telefonicznego i mailowego, prosząc o wyrozumiałość i cierpliwość.

fot. pixabay.com

Epidemia koronawirusa sprawiła, że wiele osób utraciło zatrudnienie lub możliwość prowadzenia działalności zarobkowej. Niemal z dnia na dzień znaczna liczba rodzin znalazła się w trudnej sytuacji materialnej. Brak pracy, środków finansowych oraz pojawiające się obawy o przyszłość i byt rodziny stanowią ogromny problem natury materialnej i psychologicznej. Dotknięte nim osoby potrzebują wsparcia. Podpowiadamy gdzie szukać pomocy.

Zgodnie z zapowiedzią Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, wicepremiera prof. Piotra Glińskiego, 10 mln zł zostało przeznaczone na wsparcie dla organizacji pozarządowych poszkodowanych w wyniku panującej epidemii koronawirusa. Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 12 maja 2020 r. uruchamia nabór wniosków na dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych z Programu Wsparcia Doraźnego COVID-19. Dotacja będzie przekazana do NIW-CRSO z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Samorząd Województwa Pomorskiego uruchomił stronę internetową dla przedsiębiorców i firm z naszego regionu, które zostały dotknięte skutkami epidemii.

Wśród najczęściej wymienianych zarzutów pod adresem Straży Gminnej w Kolbudach były godziny pracy naszych mundurowych. Niektórzy poddawali w wątpliwość sens istnienia służby, która w tygodniu dyżuruje do godziny 15.00, a w większość weekendów nie pracuje. Na początku kwietnia br. sytuacja uległa zmianie. Od kilku tygodni strażnicy dyżurują przez siedem dni w tygodniu w godzinach 8.00-22.00. Więcej jest też mieszanych patroli, realizowanych wspólnie z Policją.

Na prośbę Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim publikujemy komunikat dotyczący elektronicznych form obsługi Klienta w czasie epidemii koronawirusa.

W poniedziałek 11 maja br. nastąpi wznowienie zajęć w przedszkolach i punktach przedszkolnych działających na terenie gminy. Wójt Andrzej Chruścicki, w piątek 8 maja br., wziął udział w kolejnej wideokonferencji z dyrektorami placówek. Przedstawiciele publicznych i niepublicznych przedszkoli zgłosili gotowość do ponownego przyjęcia dzieci. Ostatnie dni upływały w placówkach na wdrażaniu procedur i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Opracowywano rozwiązania, które pozwolą ograniczyć ryzyko zakażenia.

Rzecznik Praw Obywatelskich jest zaniepokojony doniesieniami o nasilającej się w trakcie epidemii koronawirusa fali przemocy domowej. Wystosował list otwarty do osób jej doświadczających oraz ludzi z ich otoczenia. 

fot. Usnplash.com

Przywrócenie funkcjonowania gminnych przedszkoli i punktów przedszkolnych nastąpi w poniedziałek 11 maja br. Wójt Gminy Kolbudy Andrzej Chruścicki, w czwartek 30 kwietnia, wziął udział w wideokonferencji z dyrektorami placówek.

fot. pixabay.com

Jak informuje Straż Gminna w Kolbudach nie wszyscy mieszkańcy naszej gminy wywiązują się z obowiązku umieszczania na budynkach tabliczek z numerem porządkowym. Tymczasem właściwie oznakowana posesja znacznie skraca czas dotarcia służb ratunkowych. Osoby, które nie wyposażyły swojego domu w wymaganą prawem tabliczkę muszą się liczyć z konsekwencjami. Grzywna może wynieść nawet 250 złotych. Straż Gminna zapowiada kontrole oznakowania budynków. 

Wójt Gminy Kolbudy wydał zarządzenie uchylające - z dniem 4 maja br. - ograniczenia w handlu, jakie – w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego - obowiązywały od 20 marca br. Zakaz dotyczył działalności polegającej m.in. na: handlu z ręki, stoisk, przyczep i pojazdów na nieruchomościach będących własnością Gminy Kolbudy.

We wtorek 28 kwietnia br. o godz. 9.00  odbędzie się XXI sesja Rady Gminy Kolbudy. Z uwagi na stan epidemii koronawirusa, podczas obrad zastosowane zostaną szczególne środki ostrożności. W sesji uczestniczyć będzie tylko niezbędna liczba osób.

Przedsiębiorcy, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z epidemią koronawirusa mogą liczyć na wsparcie samorządu. Rada Gminy Kolbudy przyjęła dwie uchwały umożliwiające zwolnienie z podatku - lub jego odroczenie – dla osób prowadzących działalność gospodarczą, dotkniętych ekonomicznymi skutkami COVID-19.

fot. Ilustracyjne, pixabay.com

Gmina Kolbudy zakupiła i przekazała do publicznych szkół 39 laptopów. Sprzęt elektroniczny, za kwotę blisko stu tysięcy złotych, opłacono ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zakupione komputery z pewnością pomogą w realizacji nauki zdalnej, która w czasie epidemii realizowana jest przez nasze placówki oświatowe.

Strona 12 z 30