W ostatnich tygodniach, które obfitują w niepokojące informacje dotyczące epidemii koronawirusa, wiele spraw i wydarzeń w naszym najbliższym otoczeniu toczy się jakby wolniej. Trudno się dziwić, że rozmawiamy głównie o tematach medycznych, analizując kolejne dane statystyczne. Postanowiliśmy sprawdzić czy obecna sytuacja wywołana wirusem COVID-19 ma przełożenie na realizowane w naszej gminie inwestycje.

W przypadku korzystania z bankowości internetowej można zawiesić lub zamknąć działalność gospodarczą przez internet. W sytuacji pandemii jest to najlepszy i najbezpieczniejszy sposób. W celu jakiejkolwiek modyfikacji wpisu do CEIDG należy wejść na stronę ceidg.gov.pl.

fot. pixabay.com

Sytuacja związana z epidemią wirusa COVID-19 zaczyna dotykać niemal wszystkich sfer naszego życia. Wprowadzane zakazy, ograniczenia, a także spadek popytu na wiele dóbr i usług w szczególnie trudnej sytuacji stawiają przedsiębiorców. Wymuszone przestoje w produkcji czy przerwy w sprzedaży sprawiają, że wielu z nich znalazło się w trudnej sytuacji finansowej. Aby uchronić podmioty gospodarcze przed koniecznością zawieszenia lub zamknięcia działalności również Gmina Kolbudy umożliwia, w szczególnie trudnych przypadkach, skorzystanie z odroczeń i częściowych umorzeń opłat lokalnych.

fot. pixabay.com

W związku z rosnącą liczbą przypadków zakażenia wirusem COVID-19 polski rząd sięga po nowe narzędzia, które mają pomóc w walce z epidemią. Z dniem 24 marca br. wprowadzone zostają kolejne obostrzenia.

fot. Fb/Nadleśnictwo Kolbudy

Sytuacja spowodowana rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 sprawia, że zamykane są kolejne miejsca gromadzenia się ludzi. Wirusolodzy, lekarze, przedstawiciele mediów zachęcają nas do pozostania w domach. Zawieszone zajęcia szkolne, odwołane imprezy, zamykane sklepy czy place zabaw wszystko to ma pomóc w skutecznej walce z koronawirusem.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, w celu ograniczania ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, Wójt Gminy Kolbudy wydał Zarządzenie nr 38/2020 z dnia 19 marca br., na podstawie którego do odwołania zamknięte zostają ogólnodostępne place zabaw oraz siłownie plenerowe, będące w administrowaniu Urzędu Gminy Kolbudy.

Fot. Pixabay.com

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi osoby zdrowe, które pozostawały w styczności z osobami chorymi na choroby zakaźne podlegają obowiązkowej kwarantannie, jeżeli tak postanowią  organy inspekcji sanitarnej. Również osoba powracająca z zagranicy do swojego miejsca zamieszkania  ma odbyć trwającą 14 dni obowiązkową kwarantannę. 

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego i rosnącą liczbą zakażeń wirusem COVID-19, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz funkcjonariuszy - od czwartku 19 marca br. do odwołania - siedziba Straży Gminnej w Kolbudach zostaje zamknięta dla interesantów. Zachęcamy Państwa do kontaktu telefonicznego i mailowego, prosząc o wyrozumiałość i cierpliwość.

fot. pixabay.com

Zagrożenie powodowane przez koronawirusa sprawia, że coraz więcej obszarów naszego życia codziennego objętych jest kolejnymi ograniczeniami. Przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi staramy się jednak dostosowywać do aktualnej, trudnej sytuacji. Dotyczy to również sfery edukacji. Czwarta Kolbudzka Próbna Matura z „Matmy”, którą od kilku lat organizujemy wspólnie z „Magnesium”, po raz pierwszy odbędzie się „on-line”. Przed komputerami spotkamy się w środę 25 marca o godzinie 10.00. Próbny egzamin dojrzałości napiszemy zdalnie!

fot. pixabay.com

Informujemy, że w związku z rosnącą w Polsce liczbą zakażeń wirusem COVID-19 i wprowadzanymi dodatkowymi środkami ostrożności - w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników - podjęto decyzję o zamknięciu kasy Urzędu Gminy Kolbudy od wtorku 17 marca br. do odwołania.

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i rosnącą w skali kraju liczbą zakażeń koronawirusem coraz więcej instytucji i urzędów zmienia zasady przyjmowania interesantów. Bezpośrednia obsługa zastępowana jest elektroniczną i telefoniczną formą kontaktu.

Zakład Utylizacyjny w Gdańsku informuje, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym - od dnia 17 marca br. do odwołania - czasowo wstrzymane będą indywidualne przyjęcia od mieszkańców odpadów do tzw. PSZOK czyli Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Chociaż w powiecie gdańskim stwierdzono do tej pory dwa przypadki wystąpienia koronawirusa zaleca się, aby wszyscy mieszkańcy - w miarę możliwości - spędzali więcej czasu w domach, lub przynajmniej unikali miejsc publicznych. To najskuteczniejsza metoda na ograniczenie zagrożenia. Nie zapominajmy też o osobach starszych, mieszkających samotnie. Zadzwońmy do sąsiada i zapytajmy czy nie potrzebuje pomocy np. w zrobieniu podstawowych zakupów spożywczych. W Urzędzie Gminy Kolbudy zebrał się Gminny Zespół Zrządzania Kryzysowego, aby omówić sytuację na dzień 16 marca br.

W związku z rosnącą w Polsce liczbą potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem zmianie ulegają zasady przyjmowania pacjentów w ośrodku zdrowia w Kolbudach. O szczegółach mówi kierownik placówki lek. med. Tadeusz Wysocki.

Szef MSWiA Mariusz Kamiński oraz szef MON Mariusz Błaszczak podpisali rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. Na mocy tego przepisu kwalifikacja w roku 2020 r. zostaje zakończona w piątek (13 marca br.). Wszystkie wezwania wydane przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca br. do 30 kwietnia br. tracą ważność.

fot. pixabay.com

Zgodnie z zarządzeniem nr 33/2020 Wójta Gminy Kolbudy z dnia 11 marca 2020 roku, w sprawie profilaktyki i zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa na terenie Gminy Kolbudy, do odwołania zawieszona zostaje działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Kolbudach i jej filii w Pręgowie.

Strona 14 z 30