Poprawa komfortu i podniesienie poziomu bezpieczeństwa stanowią główny cel inwestycji realizowanych w okresie wakacyjnym przy placówkach oświatowych w Buszkowach, Lublewie Gdańskim i Kowalach. We wszystkich tych lokalizacjach prace powinny zostać ukończone przed dzwonkiem inaugurującym nowy rok szkolny.

Uprzejmie informujemy, że - zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Kolbudy nr 84/2019 z dnia 2 sierpnia br. - w piątek 16 sierpnia br. Urząd Gminy Kolbudy będzie nieczynny.

 

W środę 7 sierpnia Straż Gminna w Kolbudach otrzymała nietypowe zgłoszenie. Anonimowy mieszkaniec poinformował o bocianie, który dziwnie się zachowuje i może potrzebować pomocy weterynaryjnej. We wskazane miejsce natychmiast udał się patrol straży.

- Zdarzenie miało miejsce w Bąkowie w okolicach stacji benzynowej - relacjonuje Przemysław Pokorski ze Straży Gminnej w Kolbudach. - Na pobliskim placu budowy rzeczywiście znajdował się bocian. Podszedłem, aby go złapać, jednak ptak wzbił się w powietrze. Początkowo wydawało się, że nie wymaga on pomocy. Obserwowałem chwilę jego lot. Bocian zatoczył jednak koło utracił wysokość i po chwili uderzył w fasadę jednego z budynków. Wyglądał na mocno osłabionego i zdezorientowanego. Został więc złapany i w specjalnej klatce bezpiecznie przetransportowany do kliniki weterynaryjnej w Gdańsku. Tam zajęli się nim fachowcy.

Warto odnotować, że to nie pierwszy przypadek, gdy strażnicy gminni niosą ratunek dziko żyjącym zwierzętom. Przed kilkoma miesiącami gminni stróże porządku ruszyli na pomoc… czapli. Bywali też wzywani do czterokopytnych „intruzów”, którzy wdzierali się na prywatne posesje i z różnych przyczyn nie chcieli dobrowolnie opuścić terenu. We wszystkich tego typu przypadkach „zatrzymywane” zwierzęta nie stawiały większego oporu przed ich przekazaniem w ręce medyków.

Co stanie się z bocianem, który trafił do kliniki weterynaryjnej? Gdy ptak odzyska zdrowie i siły zostanie wypuszczony w miejscu, z którego trafił pod opiekę lekarzy.

- Przekazując bociana pod opiekę weterynarza musieliśmy dokładnie określić miejsce, z którego został zabrany - mówi Przemysław Pokorski. - Gdy będzie w stanie samodzielnie funkcjonować ponownie trafi więc do Bąkowa.

W 2018 roku 97 interwencji podejmowanych przez Straż Gminną w Kolbudach dotyczyły zwierząt. Większość przypadków, to biegające luzem psy. Około 6 procent zgłoszeń dotyczyło natomiast dzikich zwierząt.

 

Wrzesień jest miesiącem zebrań wiejskich, podczas których mieszkańcy decydują o podziale funduszy sołeckich. Znamy już szczegółowy harmonogram spotkań, które odbywać się będą od 4 do 24 września br. Jako pierwsi o sposobie wykorzystania środków finansowych zadecydują mieszkańcy Lisewca.

Gmina Kolbudy stawia na współpracę międzynarodową. Władze samorządowe dbają o pielęgnowanie nawiązanych przed laty kontaktów z zaprzyjaźnionymi miastami i chcą pozyskiwać kolejnych partnerów. Jest szansa, że grono samorządów blisko współpracujących z Gminą Kolbudy będzie się powiększać. Wiele wskazuje na to, że jeszcze podczas tegorocznych wakacji odwiedzą nas goście z włoskiego miasteczka Pratovecchio położonego w malowniczej Toskanii.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 lipca br. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim poinformował Urząd Gminy Kolbudy o odwołaniu zakazu kąpieli w Gminnym Kąpielisku w Kolbudach przy ul. Adama Ważnego 3.

W roku 2020 nasze sołectwa będą mogły wydać w sumie 715 644, 84 zł. Tyle bowiem wyniesie wysokość funduszu sołeckiego Gminy Kolbudy. Będzie to kwota o blisko 51 tysięcy złotych wyższa od tej, którą mają do dyspozycji sołtysi w roku bieżącym. Decyzja o przeznaczeniu środków podjęta zostanie z udziałem mieszkańców podczas wrześniowych zebrań sołeckich.

W piątek 2 sierpnia 2019 roku w godzinach 9:00-16:00 na parkingu przed Urzędem Gminy w mobilnej pracowni prowadzone będą badania mammograficzne. Projekt realizowany jest w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi – Etap Podstawowy finansowane przez Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.

Uprzejmie informujemy, że Państwowy Powiatowy Inspektor Santarny w Pruszczu Gdańskim, decyzją z dnia 12 lipca br., wprowadził zakaz kąpieli do odwołania na Kąpielisku Gminnym przy ul. A. Ważnego 3 w Kolbudach. Na podstawie wyników badań mikrobiologicznych jakości wody (z przeprowadzonej kontroli wewnętrznej) stwierdzono, że jest ona nieprzydatna do kąpieli ze względu na parametry mikrobiologiczne. W pobranych próbkach stwierdzono ponadnormatywną liczbę bakterii Enterokoków.

Rozpoczęły się prace porządkowe wokół tzw. starego młyna w Kolbudach. Teren wokół wybudowanego w pierwszej połowie XX wieku obiektu został już wykoszony. Usunięto też tzw. samosiejki, które w przez lata wyrosły w bezpośrednim sąsiedztwie budynku. W sierpniu br. powinny natomiast  rozpocząć się pierwsze prace remontowe, które pozwolą powstrzymać dewastację młyna zanim ten poddany zostanie gruntownej modernizacji przy udziale  ewentualnych inwestorów. Urząd Gminy Kolbudy rozstrzygnął już przetarg na wykonanie prowizorycznych zabezpieczeń trwale związanego z historią Kolbud młyna wodnego.

W załączeniu prezentujemy nowy harmonogram wywozu odpadów z zabudowy jednorodzinnej, który będzie obowiązywał od 1 lipca br. do końca grudnia br. Częstotliwość odbiorów zostaje utrzymana na dotychczasowym poziomie. Niewielka zmiana w terminarzu dotyczy kilku sołectw.

Informujemy, że do 15 lipca br. można składać wnioski o przyznanie stypendium Wójta Gminy Kolbudy za wyniki i osiągnięcia w nauce dla uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Kolbudy.

W Kowalach powstanie sto dodatkowych miejsc w publicznym przedszkolu. Uroczyste otwarcie kolejnych oddziałów planowane jest na wrzesień przyszłego roku. Wójt Gminy Kolbudy oraz prezes zarządu firmy „Budros” Lech Sokołowski podpisali umowę, która umożliwi wykonanie kolejnych pomieszczeń. Będą zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej w Kowalach, na parterze bloku mieszkalnego, który wybudowany zostanie przez dewelopera.

Wtorek 9 lipca 2019 roku, to bez wątpienia dobry dzień dla naszych przedszkolaków! Gmina Kolbudy otrzyma ponad 1,7 mln zł dofinansowania na rozwijanie jakości usług świadczonych w dziewięciu placówkach przedszkolnych. Projekt „Jajko czy kura… - przedszkolaki z Gminy Kolbudy rozwijają swoje kompetencje” adresowany jest do grupy 435 dzieci w wieku 3-6 lat oraz 14 nauczycieli.

Ponad siedem ton odpadów odebrali w sobotę 6 lipca br. pracownicy Gminnego Zakładu Usług Komunalnych Kolbudy z osiedla Olimp w Kowalach. Koszt ich utylizacji wyniósł ponad 3 000 złotych. Po trwającej kilka godzin akcji, w której udział wzięły cztery załogi, wokół wiat i pojemników wreszcie panuje porządek. Czy długo uda się utrzymać taki stan? Wiele zależy od samych mieszkańców.

fot. R. Nowak/UG Kolbudy

W budynku B Szkoły Podstawowej w Kowalach dobiegają końca ostatnie prace budowlane. Od września br. do dyspozycji uczniów oddana zostanie hala sportowa, stołówka z kuchnią oraz duża aula. Przygotowania do odbiorów technicznych idą pełną parą. W piątek 5 lipca obiekt odwiedził wójt Andrzej Chruścicki.

Trwa poszukiwanie optymalnego rozwiązania, które pozwoliłoby uporządkować kwestię parkowania pojazdów w okolicy Gminnej Przystani Żeglarskiej w Kolbudach. Fakt, że kolbudzkie kąpielisko i pobliska wypożyczalnia sprzętu wodnego cieszy się ogromną popularnością z pewnością cieszy. Problemem, który stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa oraz irytuje pobliskich mieszkańców jest parkowanie wbrew przepisom ruchu drogowego.

Kwestia  utrzymania czystości w Gminie Kolbudy była jednym z tematów poruszonych podczas ostatniej sesji Rady Gminy Kolbudy. W obradach uczestniczył prezes Gminnego Zakładu Usług Komunalnych Krzysztof Hypki. Jak usłyszeliśmy, dużym problemem pozostaje nadal niewłaściwa selekcja poszczególnych frakcji odpadów. Nie ma dziś sołectwa, w którym pracownicy spółki komunalnej nie zostawiliby naklejki informującej o niewłaściwej segregacji. Do gminy tylko w czerwcu zgłoszono ponad 250 punktów, w których segregacja nie jest prowadzona, mimo zadeklarowanej w Urzędzie Gminy Kolbudy selektywnej zbiórki. Osoby takie mogą się spodziewać dwukrotnego zwiększenia stawki za wywóz odpadów komunalnych. Najgorzej sytuacja wygląda w zabudowie wielorodzinnej.

Gmina Kolbudy systematycznie wspiera finansowo prace konserwatorskie przy najcenniejszych zabytkach. Na ostatniej przed wakacjami sesji radni wyrazili zgodę na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie działań inwestycyjnych w kościołach w Pręgowie oraz Czapielsku. Podobną uchwałę, zezwalającą na udzielenie dotacji parafii w Lublewie Gdańskim, Rada Gminy Kolbudy podjęła w kwietniu br.

Debata nad „Raportem o stanie Gminy Kolbudy za rok 2018” oraz absolutorium dla Wójta Gminy Kolbudy za rok 2018 zdominowały ostatnią przed wakacjami Sesję Rady Gminy Kolbudy. Organ uchwałodawczy naszego samorządu procedował też uchwałę ws. wotum zaufania dla Wójta Gminy Kolbudy. Głosowanie przeprowadzono bezpośrednio po debacie na temat Raportu. Zarówno w przypadku głosowania nad wotum zaufania, jak i absolutorium radni byli jednomyślni w swojej ocenie i zagłosowali za przyjęciem uchwał.

Strona 20 z 30