Praca dla Instruktora Terapii Zajęciowej w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Łapinie

fot. materiały prasowe

Nowe dowody osobiste z warstwą elektroniczną - wydawane już od marca 2019 r. - będą bezpłatnym narzędziem usprawniającym komunikację obywateli z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi. E-dowód to wspólny projekt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Cyfryzacji.

Mija sto dni od objęcia stanowiska Wójta Gminy Kolbudy przez Andrzeja Chruścickiego. Pokusiliśmy się więc o krótkie podsumowanie tego, co wydarzyło się w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Te upłynęły pod znakiem licznych spotkań, z których duża część poświęcona była sprawom infrastruktury drogowej oraz poszukiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania istotnych przedsięwzięć.

Przypominamy, że od 1 marca 2019 roku w Gminie Kolbudy obniżona zostanie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Decyzję w tej sprawie jednogłośnie podjęła Rada Gminy Kolbudy.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przypomina, że po 30 kwietnia 2019 r. z CEIDG wykreślone zostaną „zdublowane” wpisy przedsiębiorców, które nie zawierają takich danych, jak m.in. numer NIP, REGON, kod PKD działalności, adres do doręczeń. Działanie to ma celu poprawę przejrzystości obrotu gospodarczego i uniknięcie problemów w kontaktach z urzędami (Urząd Skarbowy, ZUS) lub kontrahentami. Problem ten dotyczy ok. 2,2 tys. przedsiębiorców, co stanowi poniżej 0,1% wszystkich zarejestrowanych w CEIDG.

Uwaga! W piątek 1 marca br. wnioski o wydanie dowodu osobistego przyjmowane będą maksymalnie do godziny 11.30! To samo dotyczy wydawania dowodów.

Nowe chodniki, latarnie uliczne czy budowa kolejnych dróg gminnych są bez wątpienia marzeniem wszystkich mieszkańców. Kto nie chciałby, aby nasze dzieci kształciły się w doskonale wyposażonych szkołach, przedszkolach lub korzystały z nowoczesnych placów zabaw? Nie wszyscy zdajemy sobie sprawę, że znaczna część środków przeznaczanych przez gminę na realizację potrzeb mieszkańców pochodzi z podatku PIT płaconego przez mieszkańców. W Gminie Kolbudy zameldowanych jest już ponad 16 tysięcy osób. Szacuje się jednak, że faktyczna liczba może przekraczać nawet 20 tysięcy osób zamieszkujących na terenie naszego samorządu. Wielu z nas wciąż nie dokonało obowiązku meldunkowego i płaci podatki w poprzednim miejscu zamieszkania. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby dołożyć swoją cegiełkę do kasy, z której realizowane potrzeby naszych mieszkańców.

W porządku obrad szóstej sesji Rady Gminy Kolbudy ujęto procedowanie projektów pięciu uchwał. Przegłosowano m.in. regulację zrównującą wysokość diet wszystkich przewodniczących poszczególnych komisji, a także nadano nazwy trzem ulicom na terenie gminy. Określono ponadto wymogi dotyczące „Raportu o stanie Gminy Kolbudy”, który powinien zostać opracowany przez Wójta Gminy Kolbudy do końca maja br. Żadna z procedowanych podczas sesji uchwał nie wzbudziła większych emocji. Przy podejmowaniu większości decyzji radni byli jednomyślni.

W poniedziałek ruszył pierwszy konkurs w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 PROO. To pierwszy tak nowoczesny i uniwersalny program dla organizacji pozarządowych. Granty będą mogły być przeznaczone na rozwój kadr, zakup sprzętu czy remont siedziby oraz na realizację codziennej systematycznej pracy w organizacjach.

Znamy harmonogram zebrań wyborczych, podczas których mieszkańcy poszczególnych sołectw dokonają wyboru nowego sołtysa oraz nowej rady sołeckiej. Jako pierwsi wyboru nowych władz w swojej wsi dokonają mieszkańcy Czapielska, którzy głosować będą w piątek 22 lutego br. Ostatni nowego sołtysa wyłonią mieszkańcy Kolbud, którzy spotkają się w tym celu w piątek 15 marca br. Poniżej publikujemy terminy wszystkich 15 zebrań.

Do niecodziennego zdarzenia doszło w piątek 8 lutego na terenie sołectwa Bielkówko. Uwagę patrolującego lokalne ulice strażnika gminnego zwrócił zaparkowany na skrzyżowaniu pojazd. Auto miało włączone światła, a wewnątrz znajdował się przysypiający na fotelu kierowcy mężczyzna. Cała sytuacja wzbudziła podejrzenia strażnika. Tzw. „policyjny nos” nie zawiódł. Podczas kontroli w pojeździe znaleziono biały proszek. W samochodzie leżał też nóż, na którym mężczyzna opierał swą dłoń.

Wójt Andrzej Chruścicki odwiedził Szkołę Podstawową w Kowalach, aby zapoznać się z postępem prac budowlanych w budynku B. W tej części znajduje się m.in. sala gimnastyczna oraz pomieszczenia kuchenne ze stołówką. Wizyta była również okazją do omówienia z dyrekcją placówki bieżących problemów z jakimi boryka się szkoła.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi możliwości dofinansowania przez gminę nowych źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych informujemy, że nabory wniosków do programu „Czyste Powietrze” prowadzone są obecnie przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Fot. ©DepositphotosДанил Чепк

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania Województwa Pomorskiego w roku 2019 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

Na prośbę Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim informujemy, że Ministerstwo Finansów uruchomiło specjalną zakładkę dedykowaną Organizacjom Pożytku Publicznego.

Informujemy, że od soboty 9 lutego korekcie poddane zostaną trasy przejazdu autobusów Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku. Zmiany dotyczą kursów linii 213 oraz 255.

O prowadzonej na profilu społecznościowym Facebook akcji „Zapełnijmy ostatnią puszkę Pana Prezydenta dla WOŚP” słyszeli chyba wszyscy. Od kilku dni zbiórka, której inicjatorką jest Patrycja Krzymińska gości w serwisach informacyjnych największych stacji telewizyjnych. Jest też jednym z najczęściej komentowanych tematów w mediach społecznościowych. Nie wszyscy jednak wiedzą, że na co dzień Pani Patrycja prowadzi pracownię krawiecką w Kolbudach.

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2019" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Strona 24 z 30