Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielił Gminie Kolbudy pożyczki w kwocie ponad 1,3 miliona złotych. Środki te zostaną przeznaczone na budowę kanalizacji sanitarnej w Otominie. Użyczenie pieniędzy odbywa się na preferencyjnych warunkach. Dzięki inwestycji zlikwidowanych zostanie 35 tzw. „szamb”, które mogą zanieczyszczać wody powierzchniowe.

Podczas ostatniej przed świętami sesji Rady Gminy Kolbudy pod drzwi sali koncertowej, w której obradują nasi radni, podjechał policyjny radiowóz. Chwilę później rozbrzmiał dźwięk syreny, a przy samochodzie pojawili się przedstawiciele władz gminy oraz Komendant Komisariatu Policji w Kolbudach. Wójt i radni mieli okazję obejrzeć nowy samochód Opel Mokka, który od teraz służyć będzie naszym funkcjonariuszom podczas ich codziennej służby.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbudach ustala następujący czas pracy GOPS Kolbudy w dniach od 18.12.2018 r. do 31.12.2018 r.: 

Od 1 marca 2019 roku w Gminie Kolbudy obniżona zostanie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podczas ostatniej przed świętami sesji decyzję w tej sprawie jednogłośnie podjęła Rada Gminy Kolbudy. Zmniejszenie stawki za wywóz śmieci było jednym z punktów programu wyborczego wójta Andrzeja Chruścickiego.

Jak co roku w grudniu w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku spotkali się najlepsi uczniowie z całego Pomorza, aby odebrać Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego. W tym zaszczytnym gronie znalazła się wyjątkowo liczna grupa uczniów z gminy Kolbudy. Okolicznościowe dyplomy z rąk Mieczysława Struka otrzymało aż 35 naszych mieszkańców.

Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy Specjalista ds. wdrażania LSR w biurze LGD w Pruszczu Gdańskim (pełny etat w wymiarze 40 godzin tygodniowo).

fot. pixabay.com

W piątek 7 grudnia, uchwałą Rady Gminy Kolbudy, funkcję Skarbnika Gminy Kolbudy powierzono Jarosławowi Falkowskiemu. Ten, w pierwszych dniach swojego urzędowania poddał szczegółowej analizie zapisy ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowiącej m.in. wykaz zamierzeń inwestycyjnych oraz ich finansowania w perspektywie kilku kolejnych lat. Obraz jaki jawi się z analizy dokonanej przez Skarbnika, w ocenie wójta Andrzeja Chruścickiego, nie napawa optymizmem.

fot. pixabay.com

Zapraszamy seniorów (60 lat i więcej) - mieszkańców gminy Kolbudy do udziału w warsztatach „Diagnoza pamięci i trening pamięci". Spotkanie odbędzie się w sobotę 15 grudnia br. w godz. 10.00-13.00 w Klubie Senior+ w Kolbudach ul. Polna 55.

Budynek „B” Szkoły Podstawowej w Kowalach, w którym mieścić się będzie m.in. sala gimnastyczna i stołówka, powinien zostać wykonany do końca kwietnia 2019 roku. Informację taką przekazał przedstawicielom trzech samorządów szef DRMG Włodzimierz Bartosiewicz, powołując się na deklaracje składanie przez wykonawcę obiektu. W piątek 7 grudnia br. w Urzędzie Gminy Kolbudy, na zaproszenie wójta Andrzeja Chruścickiego, spotkali się włodarze gmin realizujących wspólnie inwestycję oraz przedstawiciele inwestora zastępczego. Gminę Pruszcz Gdański reprezentowała wójt Magdalena Kołodziejczak. W imieniu władz Gdańska wystąpił zastępca prezydenta Piotr Kowalczuk.

W minionym tygodniu w Zespole Kształcenia i Wychowania w Bielkówku odbył się Gminny Konkurs Ortograficzno-Plastyczno-Profilaktyczny „Co za dużo, to niezdrowo”. Był to konkurs pod patronatem Wójta Gminy Kolbudy oraz Komisji ds. Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii przy Gminie Kolbudy.

fot. pixabay.com

We wtorek 11.12.2018 godz. 17.00 w Klubie Senior+ w Kolbudach ul. Polna 55 odbędzie się ostatnie w tym roku spotkanie w ramach "Aktywne wtorki seniora". Wykład i pogadankę poprowadzi geriatra - doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska. Temat przewodni "Objawy depresji - maski. Samotność osób starszych w okresie świąt".

Zapraszamy wszystkich seniorów gminy Kolbudy.

Barbara Wasiołka, z dniem 5 grudnia, zrezygnowała ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kowalach. Pismo w tej sprawie zostało złożone na ręce Wójta Gminy Kolbudy, reprezentującego organ prowadzący pierwszą w Polsce „podstawówkę” wybudowaną wspólnie przez trzy samorządy. Wcześniej ustępująca Dyrektor przyjęła rezygnację dwojga swoich zastępców, którzy będą pełnić swoje obowiązki do 31 grudnia br. Do tymczasowego zarządzania Szkołą Podstawową w Kowalach wyznaczona została Sabina Leyk-Kania, dotychczasowa wicedyrektor tej placówki.

„Historie prawdziwe mieszkańców gminy Kolbudy” - to tytuł publikacji przygotowanej w ramach projektu „Ocalić od zapomnienia”. Opracowanie stanowi zbiór krótkich, ale niezwykle ciekawych wspomnień mieszkańców, którzy od kilku dekad żyją na tym terenie. Liderkami przedsięwzięcia są Marianna Molenda i Danuta Blok-Perkowska. W środę 5 grudnia w Urzędzie Gminy Kolbudy spotkały się osoby, których relacje opublikowano w wydawnictwie. Pojawili się mieszkańcy zainteresowani historią Kolbud i okolicznych miejscowości.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2019. Wartość dotacji, które otrzymać mogą organizacje zajmujące się pracą na rzecz osób starszych wynosi od 20 000 zł do 200 000 zł. Wnioski można składać do 21 grudnia br.

Masz ciekawy pomysł, na który chciałbyś uzyskać dofinansowanie? Nie wiesz, czy jest na to szansa? Przyjdź i zapytaj. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na bezpłatne konsultacje w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego.

fot. pixabay.com

Według oficjalnych danych szacunkowa liczebność populacji wilka na Pomorzu wynosi 90 osobników. Obecność tego drapieżnika stwierdzono również na terenie Nadleśnictwa Kolbudy. Czy wilk jest taki straszny jak go malują? Gdzie można go spotkać i jak się zachować, gdy stanie na naszej drodze? O tym w edukacyjnym materiale filmowym przygotowanym przez telewizję Północna.TV.

fot. pixabay.com

Policjanci z Kolbud w dniu 22 listopada br. prowadzili czynności na Osiedlu Olimp w Kowalach, gdzie doszło do uszkodzenia opon w wielu zaparkowanych tam pojazdach. Właściciele samochodów, których opony zostały zniszczone proszeni są o zgłoszenie się do Komisariatu Policji w Kolbudach.

Powołanie nowych komisji, ustalenie ich składów oraz sprawy budżetowe zdominowały drugie posiedzenie Rady Gminy Kolbudy VIII kadencji 2018-2023. W przypadku wszystkich procedowanych we wtorek 27 listopada uchwał piętnastoosobowa rada była jednomyślna.

Jednym z ważniejszych obowiązków władz samorządowych jest szybkie i skuteczne reagowanie w przypadku wystąpienia zdarzeń kryzysowych.

fot. pixabay.com

Myślisz o przyszłości firmy i chciałbyś, żeby twoi spadkobiercy mogli płynnie kontynuować prowadzenie działalności? Od 25 listopada 2018 r. istnieje możliwość wskazania i samodzielnego zgłoszenia online (bezpłatnie i bez zbędnych formalności) zarządcy sukcesyjnego, który będzie prowadził sprawy firmy do czasu załatwienia formalności spadkowych.

Strona 26 z 30