fot. pixabay.com

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargi kasacyjne w sprawie decyzji środowiskowej dotyczącej budowy Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta. Orzeczenie utrzymuje w mocy decyzję o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Rozstrzygnięcie sądu nie podlega dalszemu zaskarżeniu.

Do wiosny przyszłego roku w parku rekreacyjnym w Kolbudach pojawią się nowe ścieżki oraz zamontowane zostaną dodatkowe urządzenia rekreacyjne. Trwa właśnie budowa bezpiecznego ciągu komunikacyjnego , który umożliwi komfortowe dojście od strony drogi wojewódzkiej 221.

Wojciech Sosnowski został nowym Zastępcą Wójta Gminy Kolbudy. W czwartek 22 listopada wójt Andrzej Chruścicki podpisał zarządzenie, mocą którego powołał swojego zastępcę.

Informujemy, że we wtorek 4 grudnia br. na parkingu przed Urzędem Gminy Kolbudy po raz kolejny w tym roku prowadzone będą badania mammograficzne w mobilnej pracowni. Wizyta jest bezpłatna - refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Nie jest wymagane skierowanie lekarskie. Aby uniknąć oczekiwania w kolejce oraz sprawdzić uprawnienie do badania rejestracja prowadzona jest pod numerem telefonu (58) 666 24 44 lub na www.mammo.pl/formularz

fot. pixabay.com

Jeszcze tylko do 30 listopada br. pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbudach przyjmować będą wnioski o przyznanie świadczenia „Dobry Start”. Wynosi ono 300 złotych i przysługuje - raz w roku - uczniom rozpoczynającym rok szkolny, aż do ukończenia przez nich 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia 24 roku życia. Do tej pory świadczenie zostało przyznane 2 684 osobom. Wypłacona dotychczas kwota świadczeń wyniosła ponad 803 tysiące złotych.

W poniedziałek 19 listopada po raz pierwszy zebrała się Rada Gminy Kolbudy kadencji 2018-2023. Głównym punktem porządku obrad było złożenie ślubowania przez Andrzeja Chruścickiego, nowo wybranego Wójta Gminy Kolbudy, który zastąpił na tym stanowisku Leszka Grombalę. Ślubowanie złożyli również Radni. Sporo emocji budził wybór Przewodniczącego Rady Gminy Kolbudy. W wyniku tajnego głosowania funkcję tę powierzono Emilii Jóźwik. Obowiązki wiceprzewodniczącego rady nadal pełnić będzie natomiast wieloletni sołtys Kolbud, Andrzej Sosiński.

Już dziesięć opraw oświetlenia zamontowanego wzdłuż ulicy Magnackiej w Kowalach padło łupem złodziei. Pierwsze cztery lampy zniknęły przed czterema tygodniami. W czasie ostatniego długiego, świątecznego weekendu skradziono kolejnych sześć opraw. Na poboczu pozostały jedynie przełamane u podstawy słupy i… straty szacowane na około sto tysięcy złotych.

Każdy z nas ma swoje wyjątkowe wspomnienia i niezapomniane wydarzenia, których był świadkiem. Chętnie wracamy do czasów dzieciństwa i wczesnej młodości. Wspominamy osoby, z którymi spędzaliśmy czas. Przypominamy sobie miejsca i krajobrazy, które przez lata uległy znacznym przemianom. Z przyjemnością oglądamy stare fotografie i dyskutujemy z osobami, które podobnie jak my pamiętają to, co działo się przed laty.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Kolbudy nr 135/2018 w poniedziałek 12 listopada br. Urząd Gminy Kolbudy będzie nieczynny.

Prezydent RP podpisał ustawę ustanawiającą dzień 12 listopada Świętem Narodowym i dniem wolnym od pracy z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Nowym Wójtem Gminy Kolbudy zostanie Andrzej Chruścicki. Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała już wyniki II tury wyborów samorządowych. Sprawujący dotychczas mandat radnego Gminy Kolbudy Andrzej Chruścicki uzyskał 54,75 procent poparcia. Jego kontrkandydat Robert Aszyk otrzymał 45,25 procent głosów. Frekwencja wyborcza w Gminie Kolbudy wyniosła ponad 56 procent.

Wspólne spacery, koncerty, zajęcia gimnastyczne i nauka języków obcych. To tylko część zajęć dedykowanych seniorom w Klubie „Senior+”, który od kilku tygodni działa w Kolbudach. Czy jest szansa, że w gminie powstanie kolejna tego typu placówka?

Już w niedzielę 4 listopada br. podejmiemy decyzję, kto przez okres najbliższych pięciu lat sprawował będzie władzę wykonawczą w naszej gminie. Tym razem zasady głosowania są znacznie prostsze. W lokalu wyborczym otrzymamy tylko jedną kartę, na której znajdą się nazwiska dwóch kandydatów na stanowisko Wójta Gminy Kolbudy.

Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała oficjalne wyniki głosowania z dnia 21 października br. Wiadomo już, że w niedzielę 4 listopada br. w Gminie Kolbudy dojdzie do drugiej wyborów, w której spotkają się Robert Aszyk, którego wskazało 41,44 procent głosujących i Andrzej Chruścicki z poparciem 41,98 procenta wyborców. Zapowiada się więc zacięta rywalizacja o fotel Wójta Gminy Kolbudy. Warto odnotować bardzo wysoką frekwencję wyborczą, która wyniosła 60,2 procenta.

fot. pixabay.com

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, iż:

fot.pixabay.com

Gmina Kolbudy prowadzi lokalną politykę oświatową w sposób efektywny, nowoczesny, skuteczny i w oparciu o najwyższe standardy jakościowe - czytamy na Certyfikacie „Samorządowy Lider Edukacji”, który przyznano naszej gminie. Uroczystość odbyła się przed kilkoma dniami w auli Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Rozmowa z Marianem Cichonem, wicestarostą Powiatu Gdańskiego.

Od 18 października - wraz z otwarciem ulicy Glazurowej - wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu na wewnętrznych drogach os. Olimp, którymi poruszać się będą mogli wyłącznie mieszkańcy okolicznych budynków. Jednak o ostatecznej organizacji ruchu na os. Olimp zadecydują mieszkańcy. – Temat ten okazał się tak gorący, że zdecydowaliśmy się zapytać mieszkańców jaką organizację ruchu preferują – zapowiada Leszek Grombala, wójt gminy Kolbudy.

W niedzielę 21 października w całej Polsce odbędą się wybory samorządowe. Przy urnach wyborczych zdecydujemy kto przez pięć najbliższych lat pełnić będzie funkcję Wójta Gminy Kolbudy. Na kartach wyborczych wskażemy również swojego kandydata/kandydatkę do Rady Gminy Kolbudy, Rady Powiatu Gdańskiego i Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Ponad dwustu miłośników kaszubszczyzny z całego Pomorza spotkało się w sobotę 13 października w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach, aby zmierzyć się z niełatwą kaszubską ortografią. Dla uczestników organizatorzy XVII edycji konkursu przygotowali m.in. fragmenty bajek z „Bajarza kaszubskiego”.

Strona 27 z 30