fot. pixabay.com

W imieniu Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek zapraszamy do wzięcia udziału w zdalnym szkoleniu „Kompetencje komunikacji międzykulturowej”. Szkolenie skierowane jest do osób pracujących w instytucjach i organizacjach pozarządowych działających w Województwie Pomorskim.

Jolanta Lipińska, koordynatorka naszych klubów „Senior+” w Kolbudach i Kowalach została laureatką prestiżowej nagrody Srebrne Drzewko przyznawanej przez Marszałka Województwa Pomorskiego za wybitne i nowatorskie osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej. Charakterystyczną statuetkę, w imieniu Marszałka wręczył wójt Andrzej Chruścicki.

Uprzejmie informujemy, że w czwartek 24 grudnia br. Urząd Gminy Kolbudy będzie nieczynny.

„Reknica” sp. z o.o. ogłosiła przetarg na realizację drugiego i zarazem ostatniego etapu budowy krytej pływalni w Kolbudach. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej gminnej spółki. Oddanie inwestycji do użytku planowane jest na jesień przyszłego roku.

Wkrótce rozpocznie się budowa ulic Mandarynkowej i Jagodowej w Otominie. Jest szansa, że zmodernizowaną drogą pojedziemy już w lipcu 2021 roku. Wójt Andrzej Chruścicki oraz Henryk Pietras, przedstawiciel spółki „Dromos”, która zrealizuje zadanie, złożyli podpisy na stosownej umowie.

Miło nam poinformować, że Gmina Kolbudy została wyróżniona tytułem „Gmina na 5!” w corocznym rankingu opracowywanym przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Warto odnotować, że w gronie 46 laureatów z całej Polski nasz samorząd był jedyną gminą wiejską z Pomorza, a drugą – pod względem liczby uzyskanych punktów – w skali kraju! W ramach badania „Gmina na 5!” ocenie poddawana jest m.in. komunikacja drogą elektroniczną pomiędzy samorządami, a potencjalnymi inwestorami oraz przedsiębiorcami, jak również innymi interesariuszami gmin. „Pod lupę” wzięto blisko 700 samorządów z całej Polski.

fot. archiwum

Aż 46 uczniów z Gminy Kolbudy znalazło się na liście stypendystów Marszałka Województwa Pomorskiego. Uzdolniona młodzież przez rok otrzymywać będzie co miesiąc kwotę 250 złotych. Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie przyznania w roku szkolnym 2020/2021 stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja”.

Miło nam poinformować, że wydłuża się lista podmiotów gospodarczych oferujących zniżki rodzinom wielodzietnym z naszego regionu. Tym razem do Programu Kolbudzka Karta Dużej Rodziny dołączyła  Firma Espira Patrycja Jeske-Bąk z Jankowa Gdańskiego, która oferuje naszym mieszkańcom m.in. polisy ubezpieczeniowe czy leasingi pojazdów na preferencyjnych warunkach. Podpisy na umowie dotyczącej współpracy w ramach Programu złożyli wójt Andrzej Chruścicki i Patrycja Jeske-Bąk.

Wkrótce rozpocznie się modernizacja ulicy Adama Ważnego i ulicy Skrzatów w Kolbudach. Wójt Andrzej Chruścicki podpisał umowę na realizację zadania. Wykonawcą prac, których efekt powinniśmy zobaczyć jeszcze przed rozpoczęciem sezonu letniego 2021, jest Firma Usługowo Budowlana Witold Cygert. Wartość zadania, zgodnie z umową, wyniesie ponad 2 miliony złotych a nowa nawierzchnia, poszerzona jezdnia, miejsca parkingowe i chodniki w  znaczący sposób zmienią najbliższą okolicę Gminnej Przystani Żeglarskiej i gminnego kąpieliska.

fot. pixabay.com

Jest nieco lepiej, ale nadal musimy na siebie uważać stosując się do obostrzeń i zaleceń służb sanitarnych. W ostatnich dniach liczba mieszkańców Gminy Kolbudy, u których stwierdzono zakażenie wirusem COVID-19 stopniowo maleje. W dniu 17 listopada służby sanitarne odnotowały u nas 117 takich przypadków. To istotna poprawa biorąc pod uwagę, że tydzień wcześniej liczba chorych mieszkańców przekraczała 170. W ostatnich dniach w Gminie Kolbudy ponad 300 osób pozostaje w kwarantannie domowej.

Bezpośrednie położenie w sąsiedztwie Trójmiasta i dostępność do głównych szlaków komunikacyjnych, atrakcyjność osiedleńcza i dostęp do rynku mieszkaniowego oraz walory krajobrazowe – to najmocniejsze strony Gminy Kolbudy według analizy przeprowadzonej na potrzeby Strategii Rozwoju Gminy Kolbudy 2030. Wśród problemów, które w największym stopniu ograniczają możliwości rozwojowe naszego samorządu wymienia się natomiast brak wystarczająco rozwiniętej komunikacji publicznej z Trójmiastem i gminami ościennymi, niewystarczającą przepustowość drogi wojewódzkiej 221 oraz szybki napływ nowych mieszkańców, którego negatywną konsekwencją jest zwiększone natężenie ruchu czy nieadekwatna do potrzeb liczba miejsc w szkołach i przedszkolach.

Mieszkańcy Bielkówka, ale nie tylko, mogą już korzystać z nowej, asfaltowej nawierzchni na ulicach Górna oraz Kolonia. Do użytku oddano łącznie 1,5 kilometra zmodernizowanych dróg. Szutrowe, nierówne - i mocno uciążliwe dla zlokalizowanych w pobliżu domów - ulice pokryto masą bitumiczną. Wykonano też nowe oraz zmodernizowano stare przydrożne rowy, którymi odprowadzana będzie deszczówka z położonych najwyżej terenów sołectwa. W ramach inwestycji wykonano również dwa wyniesione skrzyżowania z kostki brukowej. Zastosowane rozwiązanie spowolni ruch, a tym samym przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa.

To będzie bez wątpienia wyjątkowe Narodowe Święto Niepodległości. Wydarzenie kojarzone z biało-czerwonymi korowodami, koncertami i występami artystycznymi młodzieży tym razem przeżywać będziemy w domowym zaciszu i w gronie najbliższych. Obowiązujące w kraju obostrzenia, zawieszone zajęcia szkolne i ograniczenia w organizacji zgromadzeń publicznych sprawiają, że nie będziemy mogli się w tym roku spotkać, aby wspólnie świętować 102 rocznicę odzyskania Niepodległości. 11 listopada to jednak data, która - bez względu na okoliczności – stanowi powód do radości i świętowania, ale i okazję do głębokiej refleksji.

Sytuacja epidemiczna w kraju komplikuje życie coraz większej liczbie rodzin. Decyzje o izolacji lub kwarantannach nakładane przez służby sanitarne niemal z dnia na dzień zmieniają codzienność wielu osób. Skutki koronawirusa i konsekwencje rosnącej liczby zakażeń dostrzec można już także na gminnych inwestycjach.

Projekt „Kompetencje dla Branży Turystycznej i sektora żywności wysokiej jakości” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działanie 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw”.

Systematycznie wzrasta liczba zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Coraz więcej osób poddawanych jest izolacji domowej w związku z potwierdzonym zakażeniem. Wielu mieszkańców mających kontakt z osobą chorą objętych zostaje też kilkunastodniową kwarantanną. Pozbawienie możliwości opuszczania mieszkań i domów może powodować wiele komplikacji. Problemem staje się zrobienie podstawowych zakupów spożywczych czy opieka nad zwierzętami domowymi. W szczególnie trudnej sytuacji znajdują się osoby, które nie mogą liczyć na pomoc rodziny czy znajomych. Zwracajmy więc uwagę na naszych sąsiadów. Zapytajmy czy nie potrzebują wsparcia w załatwieniu codziennych spraw.

W listopadzie br. minie drugi rok kadencji wójta Andrzeja Chruścickiego. Postanowiliśmy krótko podsumować dotychczasowe najważniejsze działania samorządowca. Na uwagę z pewnością zasługuje kwota niemal 20 mln zł pozyskanych środków pozabudżetowych, których lwia część przeznaczana jest na remonty wysłużonych gminnych dróg. Od listopada 2018 roku do użytku oddano sześć zmodernizowanych gruntownie odcinków ulic. Aktualnie realizowana jest budowa pięciu kolejnych, a Urząd Gminy Kolbudy przygotowuje się do wykonania następnych czterech dróg. Systematycznie redukowane jest też zadłużenie gminy, które z planowanych w budżecie na 2019 rok 43,3 mln złotych zbliża się już do 29,7 mln zł.

Chociaż za oknami typowo jesienna pogoda w Gminie Kolbudy trwają zaawansowane przygotowania do sezonu zimowego. Podobnie jak przed rokiem o utrzymanie przejezdności dróg lokalnych, których zarządcą jest nasz samorząd, zadba Gminny Zakład Usług Komunalnych Kolbudy. Wykonawcę usługi wspomagać będzie w tym zadaniu druga z gminnych spółek „Reknica”.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii - do dnia 7 maja 2021 roku wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom. Zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem do  dnia 7 maja 2021 roku w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

Liczba zakażeń wirusem SARS-CoV-2 wciąż wzrasta. Niestety również w Gminie Kolbudy notowane są kolejne przypadki zachorowań na koronawirusa. Liczba osób w izolacji w dniu 1 listopada wynosiła w naszej gminie 122. O dynamice przyrostu niech świadczy fakt, że ciągu zaledwie dwóch tygodni października odnotowano sto dodatkowych zachorowań na COVID-19. Zmniejszyła się przy tym liczba osób pozostających w kwarantannie. Wynika to jednak z wprowadzonej niedawno zmiany zasad kierowania na profilaktyczną izolację. W Urzędzie Gminy Kolbudy regularnie obraduje Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, który - m.in. w obecności przedstawiciela służb medycznych - na bieżąco analizuje sytuację na terenie naszego samorządu. Ta wymaga dziś szczególnej dyscypliny i przestrzegania podstawowych norm sanitarnych.

Strona 5 z 29