Zakończyła się realizacja projektu „Cztery razy K - Kompetencje Kluczowe Kluczem do Kariery uczniów ze szkół z terenu Gminy Kolbudy” który współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej)

nr umowy o dofinansowanie RPPM.03.02.01-22-0119/15-00

Beneficjent: Gmina Kolbudy

Termin realizacji: 2016-2018

Koszt kwalifikowalny: 2 540 933,97 zł.

Kwota dofinansowania:  2 413 887,27 zł.

Placówki oświatowe objęte projektem:

 1. Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach
 2. Zespół Kształcenia i Wychowania w Bielkówku
 3. Zespół Kształcenia i Wychowania w Lublewie Gdańskim
 4. Szkoła Podstawowa w Pręgowie 

Przedmiot projektu:

Zajęcia dodatkowe, zakup doposażenia oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Zakres wykonania przedmiotu projektu kształtował się następująco:

ZKPiG w Kolbudach:

 1. zajęcia matematyczno-przyrodnicze – 3 264 h,
 2. zajęcia lingwistyczne – 1 000 h,
 3. zajęcia z doradztwa zawodowego – 299 h,
 4. zajęcia interdyscyplinarne z TIK – 153 h,
 5. zajęcia z robotyki – 240 h,
 6. zajęcia z dietetyki – 72 h,
 7. seanse astronomiczne – 9 szt.,
 8. wycieczki edukacyjne – 51 szt.,
 9. zajęcia specjalistyczne – 417 h,
 10. zajęcia komputerowe – 213 h,
 11. zajęcia z matematyki z robotyką – 84 h. 

Zespół Kształcenia i Wychowania w Lublewie Gdańskim

 1. zajęcia matematyczne – Kuferek tajemnic – 364 h,
 2. zajęcia lingwistyczne – 742 h,
 3. zajęcia logopedyczne – 345 h,
 4. zajęcia z TIK – 139 h,
 5. zajęcia z dietetyki –24 h,
 6. seanse astronomiczne – 3 szt.,
 7. wycieczki edukacyjne – 9 szt.,
 8. zajęcia z matematyki z robotyką – 240 h.

Zespół Kształcenia i Wychowania w Bielkówku 

 1. zajęcia przyrodnicze – 237 h,
 2. zajęcia lingwistyczne – 964 h,
 3. zajęcia z dietetyki – 24 h,
 4. seanse astronomiczne –3 szt.,
 5. wycieczki edukacyjne – 26 szt.,
 6. zajęcia z kreatywnej matematyki – 268 h,
 7. zajęcia grafiki komputerowej i fotografii – 213 h,
 8. zajęcia informatyki z robotyką – 80 h,
 9. zajęcia z robotyki – 120 h.

Szkoła Podstawowa w Pręgowie

 1. zajęcia lingwistyczne – 964 h,
 2. zajęcia z dietetyki – 24 h,
 3. seanse astronomiczne –3 szt.,
 4. wycieczki edukacyjne – 51 szt.,
 5. zajęcia matematyczno - przyrodnicze – 456 h,
 6. zajęcia informatyki – 210 h,
 7. zajęcia z robotyki z programowaniem – 160 h,
 8. zajęcia z robotyki – 120 h.

Doskonalenie zawodowe podjęło 56 nauczycieli w formie studiów podyplomowych, szkoleń i kursów dokształcających.

 

 

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020"