Bożena Szwejkowska

inspektor ds. obsługi Rady Gminy i jej komisji

pokój: 105
tel. +48 58 691 05 68

Sesje Rady Gminy, posiedzenia komisji i kontakty z kolbudzkimi radnymi to dla pani Bożenki chleb powszedni. To właśnie do jej rąk trafiają projekty uchwał, nad którymi radni radzą podczas sesji. Do pokoju pani Bożenki czasami zaglądają również mieszkańcy Kolbud. Mogą tam złożyć skargę na wójta, przewodniczącego Rady lub radnych. Oczywiście mogą też wymienione osoby pochwalić. Bez przesady można więc powiedzieć, że pani Bożenka ma na swojej głowie całą Radę Gminy. A i wójt wraz ze swoim zastępcą czasami też tam zawędruje. [JG]