Justyna Ohl

Kierownik

pokój: 104
tel. (58) 691-05-47
tel. (58) 691-05-52

 

Emilia Szczęsna

ds. ewidencji ludności

pokój: 102
tel. (58) 691-05-48

 

Ewa Milda

ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

pokój: 103
tel. (58) 691-05-75

 

Dorota Nowak

ds. obywatelskich i ewidencji działalności gospodarczej

pokój: 102
tel. (58) 691-05-48

 

Paweł Łuczak

ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

pokój: 217
tel. (58) 691-05-51

 

Marcin Lazarowski

ds. ochrony danych i zarządzania kryzysowego (1/2 etatu)

pokój: 217
tel. (58) 691-05-51

 

Joanna Kroll

ds. USC

Pokój: 107
tel. (58) 691-05-52

 

Urząd Stanu Cywilnego -  Terminarz ślubów na rok 2020