Komisja Finansów, Rozwoju i Gospodarki

Adamski Kazimierz
Brandt - Sarnecka Barbara
Dudzińska - Florczyk Magdalena
Jóźwik Emilia
Klimek Andrzej – przewodniczący Komisji
Kroll Tomasz
Podhajska - Średniawa Katarzyna
Połomska Justyna
Rosa Marek
Rusiecki Wiesław
Sosiński Andrzej
Wnuczko Radosław
Wójtowicz Piotr – z-ca przewodniczącego Komisji

Komisja Spraw Obywatelskich:

Adamski Kazimierz
Brandt - Sarnecka Barbara – z-ca przewodniczącego Komisji
Dudzińska–Florczyk Magdalena
Jóźwik Emilia
Kroll Tomasz
Podhajska - Średniawa Katarzyna – przewodniczący Komisji
Połomska Justyna
Rosa Marek
Rusiecki Wiesław
Wnuczko Radosław

Komisja Rewizyjna

Rosa Marek
Rusiecki Wiesław – przewodniczący Komisji
Patyk Stanisław Krzysztof

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Klimek Andrzej
Rusiecki Wiesław
Patyk Stanisław Krzysztof  – przewodniczący Komisji

Komisja Statutowa ( doraźna )

Katarzyna Podhajska - Średniawa
Emilia Jóźwik
Rusiecki Wiesław – przewodniczący Komisji
Sosiński Andrzej