Komisja Finansów, Rozwoju i Gospodarki

Klimek Andrzej – przewodniczący Komisji
Wójtowicz Piotr – z-ca przewodniczącego Komisji
Adamski Kazimierz
Brandt - Sarnecka Barbara
Dudzińska - Florczyk Magdalena
Jóźwik Emilia
Kroll Tomasz
Podhajska - Średniawa Katarzyna
Połomska Justyna
Rosa Marek
Rusiecki Wiesław
Sosiński Andrzej
Wnuczko Radosław

Komisja Spraw Obywatelskich:

Podhajska - Średniawa Katarzyna – przewodnicząca Komisji
Brandt - Sarnecka Barbara – z-ca przewodniczącego Komisji
Adamski Kazimierz
Dudzińska–Florczyk Magdalena
Jóźwik Emilia
Kroll Tomasz
Połomska Justyna
Rosa Marek
Rusiecki Wiesław
Wnuczko Radosław

Komisja Rewizyjna

Rusiecki Wiesław – przewodniczący Komisji
Rosa Marek
Patyk Stanisław Krzysztof

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Patyk Stanisław Krzysztof  – przewodniczący Komisji
Klimek Andrzej
Rusiecki Wiesław

Komisja Statutowa ( doraźna )

Rusiecki Wiesław – przewodniczący Komisji
Katarzyna Podhajska - Średniawa
Emilia Jóźwik
Sosiński Andrzej