Jarosław Falkowski

Skarbnik Gminy Kolbudy

pokój: 309
tel. (58) 691-05-31

 

Karolina Fik 

Zastępca Kierownika

pokój: 308
tel. (58) 691-05-81

 

Jakub Chmielecki

ds. budżetu

pokój: 308
tel. (58) 691-05-19

 

Renata Wołyniec

inspektor ds. budżetu

pokój: 308
tel. (58) 691-05-79