Emilia Kobus

Kierownik referatu

pokój: 306
tel. (58) 691-05-81

 

Karolina Fik (zastępstwo Renata Wołyniec)

pokój: 307
tel. (58) 691-05-19

 

Patrycja Jurgiel

pokój: 307
tel. (58) 691-05-19