Jarosław Falkowski

Skarbnik Gminy Kolbudy

pokój: 308
tel. (58) 691-05-31

 

Karolina Fik 

p.o. Kierownika

pokój: 307
tel. (58) 691-05-19

 

Emilia Kobus

pokój: 306
tel. (58) 691-05-81 

 

Renata Wołyniec

pokój: 307
tel. (58) 691-05-19