To jest oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement) witryny internetowej Urzędu Gminy Kolbudy – www.kolbudy.pl

Wstęp deklaracji

Urząd Gminy Kolbudy dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.kolbudy.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Dane teleadresowe jednostki:

Urząd Gminy Kolbudy
Telefon: +48 586910520
Fax: +48 586910558
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres korespondencyjny: ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy

Data publikacji strony internetowej:
Data ostatniej istotnej aktualizacji:

W  Urzędzie Gminy Kolbudy przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu), z którego wynika, że strona internetowa www.kolbudy.pl spełnia wymagania w 94,96%.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa www.kolbudy.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne

- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
- część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Wyłączenia

- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
- część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej 
 
Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Ułatwienia na stronie internetowej

podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
nawigacja za pomocą skrótów klawiszowych

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Grzegorz Dębiński 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Telefon: +48 58 6910527

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Deklaracja dostępności architektonicznej

 

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Kolbudy, ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy

Dostępność wejścia:

Do budynku prowadzą dwa wejścia dla klientów/mieszkańców gminy:

  1. Wejście główne od parkingu, do którego prowadzą schody oznaczone taśmą ostrzegawczą oraz podjazd dla niepełnosprawnych. Przy drzwiach jest dzwonek przyzywowy. Schody oraz podjazd są zabezpieczone barierkami o różnej wysokości dostosowanymi do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. Drzwi wejściowe szklane otwierane uchylnie.
  2. Wejście przy ulicy Staromłyńskiej, do którego prowadzą wyłącznie schody oznaczone taśmą ostrzegawczą. Schody zabezpieczone barierkami o zróżnicowanej wysokości. Wejście nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim.

Dostępność kondygnacji budynku:

Budynek Urzędu Gminy jest trzykondygnacyjny, podpiwniczony. Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze budynku.

Na parterze budynku znajduje się Punkt Obsługi Klienta oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych. Jest możliwość wejścia i uczestniczenia z psem asystującym.

Budynek nie jest wyposażony w windę.

Dostępność parkingu

Przed budynkiem znajduje się parking, gdzie zostały wyznaczone 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone poziomo i pionowo. Jedno znajduje się na szczycie budynku przy wejściu do GOIPS-u, drugie naprzeciwko wejścia do budynku Urzędu przy
ul. Staromłyńskiej.

Utrudnienia:

Nad wszystkimi wejściami do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym. Dzwonek przyzywowy usytuowany zbyt wysoko.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille’a  ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonych dla osób niewidomych i słabowidzących.

Obsługa osób słabosłyszących/niedosłyszących/niesłyszących:

Osoby słabosłyszące/niedosłyszące/niesłyszące przy załatwianiu spraw mogą skorzystać
z usługi tłumacza języka migowego. W tym celu wystarczy zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza dwa dni przed planowaną wizytą w Urzędzie.

Obsługa osób z ograniczoną możliwością samodzielnego poruszania się:

W przypadku obsługi osoby niepełnosprawnej z ograniczoną możliwością samodzielnego poruszania istnieje możliwość zejścia urzędnika na parter budynku i obsługa interesanta w dogodny dla niego sposób.