Małgorzata Hopa

Kierownik

pokój: 311
tel. (58) 691 05 11  

 

Katarzyna Chęsy

Zastępca Kierownika

ds. organizacji oświaty

Pokój: 313
tel. (58) 691 05 89

 

Małgorzata Kaiser

ds. kadr

pokój: 305
tel. (58) 691 05 40

 

Hanna Łaszczuk

ds. płac

pokój: 312
tel. (58) 691-05-12

 

Lucyna Redak

ds. płac

pokój: 312
tel. (58) 691-05-12

 

Sylwia Baca

ds. planowania i analiz oświatowych

Pokój: 310
tel. (58) 691-05-10

 

Małgorzata Woźnicka

ds. planowania i analiz oświatowych

Pokój: 310
tel. (58) 691-05-10

 

Katarzyna Elwart

ds. organizacji oświaty

Pokój: 306
tel. (58) 691 05 70

 

Wakacyjne dyżury w przedszkolach. Zgłoszenia do końca maja

Elektroniczne potwierdzanie woli przyjęcia dziecka do placówek oświatowych

Rekrutacja do przedszkoli i klas pierwszych

folder Informacje dotyczące stypendiów dla uczniów

Stypendium Wójta za wyniki w nauce. Wnioski do 15 lipca

folder Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

pdf Jednostki oświatowe Gminy Kolbudy, a zmiany w systemie oświaty od 01.09.2017 r. - prezentacja (2.96 MB)

pdf Wniosek o dowożenie uczniów niepełnosprawnych 2019/2020 (270 KB)

pdf Wniosek o zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego 2019/2020 (192 KB)

Informacja nt. wyjazdów na basen w roku szkolnym 2018/2019

pdf Harmonogram wyjazdów na basen 2018/2019 (19 KB)

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminów organizacji wyjazdów dzieci uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Kolbudy na basen w ramach zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2018/2019