Oceanarium, fokarium, warsztaty edukacyjne w EduParku, biwak na ranczo czy zwiedzanie pomorskich miast. Do tego mnóstwo zakupionych pomocy dydaktycznych i godziny ciekawych, pozalekcyjnych zajęć rozwijających indywidualne zdolności naszych uczniów. Już od pół roku w szkołach gminy Kolbudy, z powodzeniem, realizowany jest unijny program „Cztery razy K”.

Korzyści z projektu,  już od kilku miesięcy, czerpią uczniowie i nauczyciele ze szkół podstawowych w Kolbudach, Lublewie, Bielkówku, Pręgowie oraz Gimnazjum w Kolbudach. Jego głównym  celem  jest  rozwijanie kluczowych kompetencji niezbędnych dziś na rynku pracy. Podczas zajęć pozalekcyjnych młodzi mieszkańcy gminy mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i pogłębiania posiadanej wiedzy. Warsztaty pomagają również w kształtowaniu u dzieci i młodzieży właściwych postaw, takich jak: kreatywność, innowacyjność czy praca zespołowa.

- Uczniom umożliwiono  dostęp do wysokiej jakości edukacji szkolnej – mówi Małgorzata Sadownik z ZKPiG w Kolbudach, kierownik projektu. - Dzieci i młodzież, dzięki wsparciu z Unii Europejskiej, korzystać mogą z platform do nauki języka angielskiego czy kreatywnej matematyki. Nowością jest także platforma do odrabiania prac domowych z wykorzystaniem komputera.

Dzięki pozyskanym środkom szkołom umożliwiono zakup wielu nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Jest to sprzęt, który służył będzie placówkom edukacyjnym przez wiele lat.

- Teleskopy, komputery, tablety, tablice multimedialne, głośniki, mikroskopy z kamerą i wejściem USB - to pomoce które odmienią wszystkie lekcje i podniosą standard pracy w oświacie – mówią nauczyciele.

Dofinansowywanie z UE przyczyniło się także do zakupu pomocy dydaktycznych dla klas najmłodszych. To interaktywne programy do nauki matematyki, przyrody czy przedmiotów humanistycznych. Szkoły podstawowe wzbogaciły się o aparaty fotograficzne, lornetki, globusy, zestawy małego chemika  i wiele innych niezwykle przydatnych elementów wyposażenia pracowni.

- Gimnazjum w Kolbudach zyskało długo wyczekiwany sprzęt do pracowni fizycznej (min. generator van de graaffa, zestawy soczewek, komplety do nauki magnetyzmu) oraz zestawy odczynników do pracowni chemicznej i mapy geograficzne – informuje Małgorzata Sadownik.

Od września na ścianach szkoły pojawią się trzy kioski multimedialne. Będzie to pierwsze, tak innowacyjne narzędzie TIK na terenie naszej gminy.

W ramach zaplanowanych działań uczestnicy projektu aktywnie rozwijają swoje zainteresowania i umiejętności oraz poszerzają wiedzę w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, językowych  oraz zajęć komputerowych, edukacji zawodowej i społecznej.

Wszystkie zajęcia odbywają się według ściśle ustalonego harmonogramu. W procesie pozalekcyjnego kształcenia wykorzystane są pomoce zakupione w ramach projektu oraz pomoce znajdujące się w szkole

- W ramach projektu  „Cztery razy K” zorganizowano ponad 20 wyjazdów edukacyjnych. Dzieci objęte programem uczestniczyły w warsztatach w EduParku, oceanarium, fokarium, parku dinozaurów w Łebie, Malborku i wielu innych – wylicza Małgorzata Sadownik. - Dzięki wsparciu w ramach programu, dzieci z Lublewa zwiedziły między innymi Toruń. Największą atrakcją i frajdą dla naszych uczniów z Bielkówka był biwak z namiotami na terenie rancza znajdującego się na Kaszubach.

Kończy się rok szkolny 2016/2017. Niebawem uczniowie i nauczyciele udadzą się na zasłużony wypoczynek. Po wakacjach, w ramach projektu „Cztery razy K”, realizowane będą kolejne zajęcia dla uczniów z naszej gminy. Jak zapowiadają osoby koordynujące przedsięwzięcie, w planie są m.in. nawet zajęcia z… dietetykiem. Nie zabraknie również funduszy na kolejne, niezwykle lubiane przez uczniów, wycieczki.

W dodatkowych zajęciach, realizowanych w ramach projektu, weźmie udział w sumie około tysiąca uczniów oraz 54 nauczycieli z naszej gminy. Dofinansowanie zostało przyznane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Finansowe wsparcie dla poszczególnych szkół poprzedzone było szczegółową analizą i diagnozą potrzeb. Projekt „Cztery razy K”, którego całkowita wartość przekracza 2,5 miliona złotych jest wspólnym pomysłem placówek oświatowych, rodziców i Gminy Kolbudy.