Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na bezpłatne konsultacje w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego. Mobilny Punkt Informacyjny w Kolbudach będzie funkcjonował w środę 14 lutego 2018 r. w godz. 9:00-11:30 w Urzędzie Gminy w Kolbudach przy ul. Staromłyńskiej 1 (sala 101, parter) 

Podczas Mobilnego Punktu Informacyjnych każdy zainteresowany będzie mógł się dowiedzieć czy planowane przedsięwzięcie ma szanse na dofinansowanie z Funduszy Europejskich oraz jakie są warunki jego uzyskania. Konsultant Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gdańsku wskaże również założenia wsparcia w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Serdecznie zapraszamy !!!

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.