Mieszkańcy, którzy ukończyli 18 rok życia i chcieliby wziąć udział w bezpłatnych kursach obsługi komputera powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy i do 28 marca złożyć go w Urzędzie Gminy Kolbudy. W ramach projektu unijnego „Kompetencje TIK kluczem do rozwoju zawodowego!” planowane jest utworzenie w naszej gminie kilku dziesięcioosobowych grup o poziomie podstawowym i średniozaawansowanym.

Projekt realizuje na terenie województwa pomorskiego firma BRC Consulting. Oferta adresowana jest do osób w wieku 18-64 lata. Każdy z uczestników otrzyma w prezencie podręcznik będący zbiorem materiału realizowanego na szkoleniu oraz certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności. Zgłoszenia osób chętnych do uczestnictwa w Projekcie przyjmowane są w pokoju nr 214 Urzędu Gminy Kolbudy do środy 28 marca br.

Kurs jest w całości refundowany ze środków Unii Europejskiej. Szkolenia obejmą pięć obszarów zgodnych ze standardem DIGCOMP. Każdy z uczestników, na czas szkolenia, otrzyma laptop. Sale, w których odbywać się będą zajęcie udostępni Gmina Kolbudy, a opłaci firma realizująca szkolenie. Kurs trwa 75 godzin (nie dłużej niż 5 godzin dziennie). Po zakończonym szkoleniu uczestnicy przystąpią do egzaminu. O tym w jakich sołectwach prowadzone będą zajęcia poinformujemy po zakończeniu naboru.

Planuje się utworzenie grup dla osób chcących poznać podstawy obsługi komputera oraz dla średniozaawansowanych. O zakwalifikowaniu do danej grupy zajęciowej zdecyduje test plasujący.

Celem Projektu jest podniesienie poziomu kompetencji w obszarze TIK. Projekt skierowany jest zarówno do osób pracujących, jak i pozostających bez zatrudnienia. 

Wzór formularza zgłoszeniowego zamieszczony jest pod tekstem. Można go pobrać również w pokoju 214 UG Kolbudy. W razie potrzeby urzędnicy pomogą w jego prawidłowym wypełnieniu. Ewentualne pytania należy kierować pod numer (58) 691 05 17.