Gmina Kolbudy zleciła już wykonanie projektów budowlanych ośrodka zdrowia w Kolbudach oraz lokali komunalnych, które mają powstać w sołectwie Buszkowy. Nie można wykluczyć, że przynajmniej jedna z tych inwestycji wykonana zostanie w ekologicznej technologii z prefabrykatów, czyli gotowych elementów. Wójt Andrzej Chruścicki spotkał się z przedstawicielami Stowarzyszenia Energooszczędne Domy Gotowe. Zapoznał się też z procesem budowy domów oraz obiektów użyteczności publicznej z drewnianych prefabrykatów.

Podczas spotkania wójt Andrzej Chruścicki zadawał wiele pytań dotyczących „plusów” i wad budowy obiektów z gotowych, w głównej mierze drewnianych, prefabrykatów. Jak słyszymy, jedną z największych zalet budowania z przygotowanych w hali produkcyjnej dużych elementów jest czas wykonania inwestycji. Niebagatelną rolę odgrywa również koszt późniejszego użytkowania obiektu. Duża energooszczędność, to rzekomo zaleta dająca przewagę tej technologii nad tradycyjnym, murowanym budynkiem.

- Jest już pewne, że w najbliższym czasie ośrodek zdrowia w Kolbudach będzie większy, ładniejszy i nowocześniejszy - mówi wójt Andrzej Chruścicki. - Początkowo myśleliśmy o modernizacji istniejącego obiektu. Niedawno otworzyły się jednak nowe możliwości. Gmina Kolbudy nabyła od prywatnego właściciela sąsiednią działkę, na której przed laty mieściło się gminne przedszkole. Rozważamy w tej chwili czy bardziej opłaca się nam modernizacja i rozbudowa istniejącego ośrodka czy budowa nowego, który byłby znacznie większy i bardziej funkcjonalny. Istniałaby też możliwość jego ewentualnej dalszej rozbudowy w kolejnych latach. Zastanawiamy się też czy budować tradycyjną metodą czy z coraz częściej stosowanych, drewnianych prefabrykatów. W odpowiedzi na to pytanie pomóc miało spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia. Miałem okazję zobaczyć jak z gotowych elementów w kilka miesięcy stawia się domy mieszkalne oraz obiekty użyteczności publicznej, jak szkoły, żłobki czy przedszkola. Z rozwiązania takiego korzysta m.in. miasto Gdańsk a przykładem realizowanej w ten sposób inwestycji jest budowa dużej szkoły przy ulicy Jabłoniowej. To największa w tej skali inwestycja z drewnianych prefabrykatów w Europie Środkowo - Wschodniej.

Ośrodek zdrowia w Kolbudach to nie jedyna inwestycja kubaturowa, jaką w najbliższym czasie zamierza realizować nasz samorząd. Przed kilkoma dniami podpisana została umowa na wykonanie projektu nowych budynków komunalnych, które mają powstać w Buszkowach.

- Szukamy optymalnych dla budżetu gminy rozwiązań - mówi Adam Babkiewicz, kierownik Referatu Inwestycji i Remontów. - Istotną rolę przy wyborze technologii w jakiej realizować będziemy nasze budowy odegra oczywiście cena. Kończymy właśnie dużą inwestycję w technologii tradycyjnej. Mam na myśli Szkołę Podstawową w Kowalach. Znamy dokładnie koszty. Wiemy też, że podobne kubaturowo przedsięwzięcia realizowane są przez inne samorządy z gotowych, drewnianych prefabrykatów. Trzeba dokładnie przeanalizować co będzie dla nas lepszym rozwiązaniem. Spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia zrzeszającego podmioty specjalizujące się w budowie domów z prefabrykatów pomoże nam w podjęciu tej trudnej decyzji. Mamy świadomość wagi tego wyboru.