Poprawa komfortu i podniesienie poziomu bezpieczeństwa stanowią główny cel inwestycji realizowanych w okresie wakacyjnym przy placówkach oświatowych w Buszkowach, Lublewie Gdańskim i Kowalach. We wszystkich tych lokalizacjach prace powinny zostać ukończone przed dzwonkiem inaugurującym nowy rok szkolny.

Przed budynkiem szkoły podstawowej w Buszkowach trwa budowa nowych miejsc parkingowych. Wkrótce pojawi się tam również nowy asfalt oraz chodniki, które połączą istniejący ciąg pieszy z wejściem do placówki. Dotychczasowy plac przed budynkiem pozostawiał wiele do życzenia. Nierówna nawierzchnia z ułożonej przed wieloma laty kostki brukowej i prowizoryczne miejsca parkingowe, które po deszczu pokrywały się grubą warstwą błota irytowały rodziców dowożących dzieci.

- Na placu przed szkołą układana jest właśnie nawierzchnia z kostki betonowej - mówi Adam Babkiewicz, kierownik Referatu Inwestycji i Remontów Urzędu Gminy Kolbudy. - Szkoła zostanie też połączona nowym chodnikiem z istniejącym ciągiem pieszym. Stary bruk zastąpiony będzie natomiast asfaltową nawierzchnią. Rodzice komfortowo podjadą więc przed budynek szkoły. Teren, na którym dotychczas regularnie pojawiało się uciążliwe błoto zostanie uporządkowany. Poprawi się też estetyka najbliższej okolicy tego zabytkowego obiektu.

Prace ziemne prowadzone są również w bezpośrednim sąsiedztwie Zespołu Kształcenia i Wychowania w Lublewie Gdańskim, gdzie budowana jest nowa zatoczka autobusowa. Przedsięwzięcie realizowane jest wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Pruszczu Gdańskim, które jest zarządcą drogi przebiegającej w pobliżu placówki.

- Zadanie to realizowane jest przede wszystkim z myślą o autobusach wycieczkowych, które zatrzymują się przy placówce - tłumaczy Adam Babkiewicz. - Dotychczas uczniowie musieli wsiadać do pojazdu w pośpiechu, gdyż ten blokował pas drogi powiatowej. Inwestycja planowana była już na etapie budowy nowej sali gimnastycznej przy tamtejszej placówce. Teraz uczniowie spokojnie i bezpiecznie wsiadać będą do autobusu czy wysiadać i przechodzić do szkoły. Kierowcy z kolei nie będą musieli stać za autokarem w oczekiwaniu aż pasażerowie opuszczą pojazd.

Trzecia z inwestycji mających ułatwić uczniom dojście do szkoły realizowana jest wzdłuż ulicy Apollina w Kowalach.

- Na dojściu do szkoły metropolitalnej,  wzdłuż ul. Apollina,  wyremontowany zostanie chodnik - mówi Adam Babkiewicz. - Poprawimy i uzupełnimy jego nierówną nawierzchnię. Dodatkowym problemem na tym dość wąskim ciągu pieszym są parkujące prostopadle auta, które swoim obrysem często wkraczają na obszar chodnika dodatkowo ograniczając jego szerokość. Na miejscach parkingowych zamontujemy więc specjalne leżące na podłożu ograniczniki, które powinny rozwiązać problem.

Jak słyszymy w Referacie Inwestycji i Remontów Urzędu Gminy Kolbudy wszystkie ze wspomnianych powyżej inwestycji powinny zostać ukończone przed końcem sierpnia br.

Jeszcze przed końcem wakacji na drogach przebiegających w pobliżu szkół w Pręgowie, Bielkówku i Lublewie Gdańskim powinny się pojawić elektroniczne tablice informujące kierowców o przekroczeniu dozwolonej prędkości.