Budowa nowych pomieszczeń Gminnego Przedszkola w Kowalach wchodzi w kolejny etap. W obiekcie przy ulicy Apollina 1, na parterze którego zlokalizowane zostaną cztery nowe oddziały dla setki dzieci, osiągnięto właśnie stan surowy zamknięty. Zgodnie z budowlaną tradycją, na podsumowanie tego etapu inwestycji, zorganizowano tzw. wiechę. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz gminy, a także ekipa realizująca przedsięwzięcie.

Młode małżeństwa z dziećmi, których w sołectwie Kowale nie brakuje, z zainteresowaniem śledzą postępy prac w budynku przy ulicy Apollina 1. To tu, na parterze powstającego bloku mieszkalnego, już we wrześniu 2020 roku zostanie utworzonych 100 dodatkowych miejsc dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Trzypiętrowy budynek zyskał już zadaszenie i stolarkę okienną. Prace postępują zgodnie z harmonogramem, a nowe przestrzenie, które już za kilka miesięcy opanują przedszkolaki jawią się imponująco. Przekonali się o tym wójt Andrzej Chruścicki, przedstawiciele Rady Gminy Kolbudy, a także dyrektor Gminnego Przedszkola w Kowalach Katarzyna Kozicka. Podczas tradycyjnej wiechy wójt Andrzej Chruścicki podziękował Lechowi Sokołowskiemu, właścicielowi spółki „Budros” oraz budowlańcom bezpośrednio zaangażowanym w projekt.

- To ważne wydarzenie zarówno dla mieszkańców sołectwa Kowale, jak i dla mnie – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Jako samorząd realizujemy sporo przedsięwzięć. W znacznej części są to jednak inwestycje drogowe. Po raz pierwszy mam jednak okazję zawieszać wiechę na obiekcie kubaturowym. Wciąganie wieńca w Kowalach, to dla mnie debiut. Z niecierpliwością czekam na efekt końcowy. Placówka będzie wyglądała imponująco. Przestronne i dobrze doświetlone sale, bliskie sąsiedztwo szkoły podstawowej oraz place zabaw – to zalety, które z pewnością zostaną docenione przez najmłodszych mieszkańców i ich rodziców. Mam oczywiście świadomość, że liczba chętnych do zapisania dziecka do publicznych placówek zazwyczaj przerasta realne możliwości samorządów. Nie inaczej jest u nas. Cieszy nas jednak każde dodatkowe miejsce w przedszkolu, które możemy zaoferować mieszkańcom.

W tej chwili oddziały publicznego przedszkola w Kowalach mieszczą się w budynku plebanii. Do liczącej dwa oddziały placówki uczęszcza 50 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. We wrześniu 2020 roku liczba miejsc wzrośnie o kolejnych 100. Na parterze budowanego właśnie bloku powstaną dodatkowe cztery oddziały. Gmina Kolbudy nadal korzystać będzie również z pomieszczeń plebanii. Wychowanie przedszkolne realizowane będzie w obu lokalizacjach.

Łączna powierzchnia przedszkola wyniesie około 600 mkw. Placówka składać się będzie z czterech sal o powierzchni niemal 70 mkw. Do dwóch z nich przylegać będą salki korekcyjne o powierzchni 30 mkw. każda. Oddzielone będą od siebie mobilną ścianką, po złożeniu której zyskamy powierzchnię 100 mkw. Pozostałe pomieszczenia, które znajdą się w nowej placówce to m.in.: szatnie, toalety w bezpośrednim sąsiedztwie sal, kuchnia ze zmywalnią, pokój psychologa/logopedy. Będzie też gabinet dyrekcji z sekretariatem oraz pomieszczenie dla personelu.