Uchwała Nr XV/131/2015 Rady Gminy Kolbudy z dnia 18 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 1 do uchwały XV/131/2015

Załącznik nr 2 do uchwały XV/131/2015

Załącznik nr 3 do uchwały XV/131/2015

Załącznik nr 4 do uchwały XV/131/2015