Uchwała nr XXXIX/300/2013 Rady Gminy Kolbudy z dnia 26 listopada 2013 r.

Załącznik nr 1 do uchwały XXXIX/300/2013

Załącznik nr 2.1 do uchwały XXXIX/300/2013

Załącznik nr 2.2 do uchwały XXXIX/300/2013

Załącznik nr 3 do uchwały XXXIX/300/2013