Protokół z Zebrania Sołeckiego

default Protokół 24.09.2014r (23 KB)

default Sprawozdanie sołtysa za 2013r (21 KB)

default Propozycje do budżetu na 2015r (14 KB)