Rada Gminy Kolbudy powołała Gminny Zakład Usług Komunalnych Kolbudy. Do zadań jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należało będzie przede wszystkim utrzymanie porządku w gminie. Powstanie nowego podmiotu ma na celu znaczne podniesienie jakości usług. Spółka nie będzie nastawiona na zysk. Jest szansa, że dzięki utworzonemu właśnie GZUK możliwe będzie w przyszłości obniżenie stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które dziś płacić muszą mieszkańcy.

Uchwałę w sprawie powołania Gminnego Zakładu Usług Komunalnych podjęto 9 głosami za. Dwóch radnych było przeciw i dwóch wstrzymało się od głosu. W dyskusji poprzedzającej głosowanie padały pytania dotyczące kosztów powołania i funkcjonowania nowej spółki. Radni dopytywali również czy powołanie kolejnego gminnego podmiotu rzeczywiście jest konieczne, i czy nie wystarczyłoby rozszerzenie zakresu działalności „Reknicy” lub „Pomkolu”, których nasz samorząd jest właścicielem lub większościowym udziałowcem.

W imieniu gminy na pytania radnych odpowiadał Sekretarz Gminy Kolbudy Łukasz Kobus.

- Długo na ten temat myśleliśmy i szczegółowo liczyliśmy - mówił. – Jest prawdopodobne, że obecna stawka za śmieci ulegnie obniżeniu. Na pewno nie wzrośnie. Jeżeli chodzi o szczegółowe kalkulacje, to ujawnienie teraz takich wyliczeń byłoby działaniem na szkodę tworzonej spółki.

Sekretarz Gminy Kolbudy zwrócił uwagę, że prezentacja szczegółowych planów, wydatków i wyliczeń mogłoby ułatwić działanie nieuczciwej konkurencji. Dodał też, że za prezentację konkretnego biznesplanu odpowiedzialny będzie zarząd spółki, który zostanie powołany.

Wielokrotnie zapewniano, że mieszkańcy nie zapłacą więcej za wywóz odpadów. Podkreślano również wyraźnie, że dzięki nowej spółce znacznie poprawi się jakość usług związanych z wywozem odpadów, które stanowią dziś ogromny problem w każdym sołectwie. Zwracano uwagę, że nowy podmiot będzie pod pełną kontrolą gminy. Sołtysi obecni na sesji z uwagą przysłuchiwali się dyskusji.

- Ja i większość sołtysów cieszymy się z powołania nowej spółki – powiedział podczas sesji Kazimierz Adamski, Sołtys Bielkówka. – Na pewno będzie lepiej niż jest do tej pory.

Odnosząc się do pytań o możliwość rozszerzenia zakresu działania istniejących już spółek radnych poinformowano, że niewielka część udziałów „Reknicy” znajduje się w rękach prywatnych. Aktualni posiadacze nie są dziś zainteresowani ich zbyciem na rzecz samorządu. Przy takim układzie właścicielskim prawo nie dopuszcza możliwości świadczenia przez „Reknicę” usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie gminy Kolbudy na zasadach „in-house”.

Aby zadania w tej formule mógł wykonywać „Pomkol” – zgodnie z prawem – spółka musiałaby 90 procent swojej działalności świadczyć na rzecz gminy. Obecnie spółka „Pomkol” nie świadczy żadnych usług na rzecz naszego samorządu. Konieczne byłaby więc zmiana profilu działalności co wiązałoby się z gruntownymi zmianami, a nawet zwolnieniami lub przebranżowieniem kilkudziesięcioosobowej załogi.

Przewodniczący Rady Gminy Kolbudy - powołując się na swoje doświadczenie oraz obserwację rynku gospodarki odpadami komunalnymi - przestrzegał, że od kwietnia przyszłego roku firmy odpowiedzialne za wywóz odpadów mogą jeszcze podnieść swoje stawki. To wiązałoby się z kolejną podwyżką. Między innymi z tych względów coraz więcej samorządów decyduje się na tworzenie własnych podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie porządku.

Ostatecznie radni zdecydowali o powołaniu Gminnego Zakładu Usług Komunalnych Kolbudy. Wynik głosowania z zadowoleniem przyjął wójt Leszek Grombala.

- Jestem usatysfakcjonowany takim rozwiązaniem, gdyż w obecnej sytuacji wydaje się ono najbardziej rozsądne – mówi wójt Leszek Grombala. – Jestem pewien, że mieszkańcy niebawem również przekonają się o tym, że warto było wykonać taki krok. Ma być taniej i czyściej. Chyba o to nam właśnie chodzi. Rozumiem też radnych opozycyjnych, którzy podważają celowość powołania spółki. Śmieci to wdzięczny temat kampanii. Tym bardziej, że łatwo budować poklask na niezadowoleniu społecznym. Ja też jestem niezadowolony z wszechobecnych śmieci. Chcemy to zmienić, a nie o tym mówić.

O szczegółach dotyczących tworzenia GZUK Kolbudy będziemy informować na bieżąco. Dziś usłyszeliśmy, że nowa spółka planuje pozyskanie (w formie leasingu) do pięciu pojazdów. Dwa lub trzy to wozy specjalistyczne, popularne śmieciarki. Dwa kolejne miałyby służyć do obsługi tzw. selektów. Konieczne będzie również zatrudnienie pracowników, co wiązało się będzie z powstaniem nowych miejsc pracy na terenie gminy.