Ciekawa propozycja dla wszystkich, którzy chcieliby zamienić piece opalane węglem lub koksem na bardziej przyjazne atmosferze źródło energii cieplnej. Osoby, które zdecydują się pożegnać „kopciucha” jeszcze w tym roku, mają szansę na uzyskanie dofinansowania. Do końca kwietnia czekamy na wnioski od naszych mieszkańców. Wójt Gminy Kolbudy ogłasza konkurs, w ramach którego dofinansuje zadania z zakresu redukcji emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Projekt jest realizowany w ramach konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn.: „Czyste powietrze Pomorza – edycja 2018”.

Do konkursu mogą zgłaszać się osoby fizyczne, które zamierzają w 2018 roku wykonać modernizację źródeł energii cieplnej polegającą na likwidacji kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich:

- kotłami opalanymi gazem,

- kotłami opalanymi olejem opałowym,

- kotłami opalanymi biomasą (drewno kawałkowe, pelet, słoma),

- pompami ciepła,

- podłączeniem do sieci ciepłowniczej.

DO KONKURSU NIE MOGĄ BYĆ ZGŁASZANE ZADANIA ROZPOCZĘTE I ZAKOŃCZONE.

Koszty kwalifikowalne stanowią wydatki poniesione na:

  • Zakup oraz montaż kotłów opalanych gazem lub olejem opałowym, kotłów opalanych biomasą, pomp ciepła, podłączeniem do sieci ciepłowniczej.

Osoby, które chcą skorzystać z dofinansowania powinny złożyć kompletny wniosek w Sekretariacie lub Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Kolbudach w terminie od 09.04.2018 r. do 30.04.2018 r.

Informacja pod numerem telefonu 58/691-05-39 lub 33

WNIOSKI BĘDĄ ROZPATRYWANE WEDŁUG KOLEJNOŚCI ZGŁOSZEŃ

Wnioski, które wpłyną do kancelarii tutejszego urzędu po dniu 30.04.2018r. nie będą rozpatrywane.

 

Załączniki:
1. Uchwała nr XXXIX/390/18 z dnia 27 lutego 2018 r.
http://ugkolbudy.bip.org.pl/pliki/ugkolbudy/uchwala_390.pdf
2. Uchwała nr XL/398/18 z dnia 27 marca 2018 r.
http://ugkolbudy.bip.org.pl/pliki/ugkolbudy/uchwala_398_2018.pdf

Załączniki: