Ostatnie dni grudnia to zazwyczaj czas bilansów i podsumowań. Chyba wszyscy się zgodzą, że kończący się rok 2019 był w naszej gminie intensywny. To jednocześnie pierwszy rok kadencji wójta Andrzeja Chruścickiego. Ponieważ mięliśmy już okazję bardziej szczegółowo podsumować efekty dotychczasowej pracy nowych władz, tym razem pozwoliliśmy sobie na krótkie, fotograficzne przypomnienie ważniejszych wydarzeń, jakie miały miejsce w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.

Na szczególną uwagę z pewnością zasługuje imponująca jak na ostatnie lata kwota 10,339 milionów złotych, jakie udało się pozyskać w tym okresie ze źródeł pozabudżetowych. W Gminie Kolbudy odbyło się też wiele ciekawych wydarzeń o charakterze sportowym i kulturalnym. Setki młodych mieszkańców skorzystały z aktywnych form wypoczynku jakie zaproponowaliśmy na czas zimowej i letniej przerwy w nauce. W 2019 roku podsumowywaliśmy, a także kontynuowaliśmy ważne inwestycje.

Zobaczcie Państwo sami.