Gmina Kolbudy to bardzo atrakcyjny teren dla inwestorów.

Atuty gminy jako miejsca przyszłych inwestycji:

  • niskie podatki! (najniższe w regionie gdańskim);
  • bliskość Aglomeracji Gdańskiej i silne związki z miastem;
  • dobrze rozwinięta infrastruktura (telekomunikacja, sieć wodno-kanalizacyjna, energetyczna, gazowa, drogowa etc.);
  • dobrze wykwalifikowana siła robocza;
  • niski poziom bezrobocia;
  • wysoki poziom inwestycji budżetowych;
  • ciągły wzrost liczby mieszkańców;

Strefę gospodarczo-biznesową gminy charakteryzuje duże zróżnicowanie, w zakresie wielkości i rodzaju produkcji. Tu mieszczą się zakłady produkujące znane kosmetyki, tu warzy się piwo, wytwarza bogaty asortyment wędlin i piecze smaczny chleb. Tu też działają zakłady mechaniczne. W gminie zarejestrowanych jest ponad 1500 podmiotów gospodarczych. Żaden z nich nie ma charakteru uciążliwego, zanieczyszczającego środowisko. Większość obszaru gminy znajduje się w strefie ochronnej ujęcia wody pitnej dla Gdańska i fakt ten przesądza o nietoksycznym charakterze działalności przemysłowej.

W tej dziedzinie gmina ma jeszcze duże możliwości rozwojowe. Na przyszłych inwestorów oczekują przeznaczone do tego celu tereny przy obwodnicy trójmiejskiej.

Gmina Kolbudy posiada opracowaną przez zespół architektów Diogenes Studio kompleksową wizję przyszłościowego rozwoju. Jest to zrównoważony w charakterze scenariusz nazwany tęczowym. Wynika z niego, że nieuniknionym stanie się fakt dalszej integracji Gminy Kolbudy z Trójmiastem, jako jego rekreacyjne i częściowo mieszkaniowe zaplecze. Wzrośnie liczba miejsc pracy. Zakłady produkcyjne, handlowe i usługowe stanowić będą istotny element kompleksu gospodarczego aglomeracji Trójmiasta. Zakłada się, że rolnictwo stanowić będzie nadal około 20% gospodarczego potencjału gminy, przede wszystkim jednak w formie agroturyzmu i tzw. zdrowej żywności na lokalny rynek. Prawdopodobnie powstanie duży ośrodek rekreacyjno-sportowy nastawiony na masową obsługę mieszkańców Trójmiasta. Równocześnie jednak większość obszaru gminy zachowa charakter wiejski, leśny i pojezierny.

Gmina Kolbudy będąca jednym z inicjatorów powołania Związku Gmin Dorzecza Raduni jest bardzo zainteresowana utrzymaniem ekologicznie czystego własnego środowiska naturalnego. Związek gmin zamierza wykorzystać w realizacji tego celu fundusze strukturalne.