Według Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w roku 2020 na terenie Gminy Kolbudy działalność gospodarczą prowadziło ponad 1800 podmiotów gospodarczych.

Na terenie gminy widać znaczną różnorodność typów działalności, przy dużej liczbie zarejestrowanych przedsiębiorstw, co świadczy o korzystnych warunkach do rozwoju przedsiębiorczości. Dużą rolę odgrywają: przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, handel hurtowy i detaliczny oraz naprawa pojazdów. W Gminie Kolbudy funkcjonują również duże, cieszące się renomą w całym kraju, zakłady. Tu produkowane są m.in. znane kosmetyki, tu warzy się piwo, a także wytwarza bogaty asortyment wędlin i piecze smaczny chleb.

Bliskość portu lotniczego, nieduża odległość od Trójmiasta, przebiegająca przez teren gminy obwodnica oraz plany dotyczące rozbudowy układu drogowego sprawiają, że inwestuje tu wiele firm logistycznych. Powstają liczne hale magazynowe.

Samorząd otwarty jest na współpracę z przedsiębiorcami wyrażającymi zainteresowanie inwestowaniem na terenach gminy.  
Atuty gminy jako miejsca przyszłych inwestycji:

  • niskie podatki;
  • bliskość Aglomeracji Gdańskiej i silne związki z miastem;
  • dobrze rozwinięta infrastruktura (telekomunikacja, sieć wodno-kanalizacyjna, energetyczna, gazowa, drogowa etc.);
  • dobrze wykwalifikowana siła robocza;
  • niski poziom bezrobocia;
  • wysoki poziom inwestycji budżetowych;
  • ciągły wzrost liczby mieszkańców;

 

Większość obszaru gminy znajduje się w strefie ochronnej ujęcia wody pitnej dla Gdańska i fakt ten przesądza o nietoksycznym charakterze działalności przemysłowej. Żaden z zarejestrowanych w gminie podmiotów gospodarczych nie ma charakteru uciążliwego, zanieczyszczającego środowisko.
Gmina ma duże możliwości rozwojowe. Na przyszłych inwestorów oczekują m.in. przeznaczone do tego celu, doskonale skomunikowane tereny przy obwodnicy trójmiejskiej.

Gmina Kolbudy posiada opracowaną przez zespół architektów Diogenes Studio kompleksową wizję przyszłościowego rozwoju. Jest to zrównoważony w charakterze scenariusz nazwany tęczowym. Wynika z niego, że nieuniknionym stanie się fakt dalszej integracji Gminy Kolbudy z Trójmiastem, jako jego rekreacyjne i częściowo mieszkaniowe zaplecze. Wzrośnie liczba miejsc pracy. Zakłady produkcyjne, handlowe i usługowe stanowić będą istotny element kompleksu gospodarczego aglomeracji Trójmiasta. Zakłada się, że rolnictwo stanowić będzie nadal około 20% gospodarczego potencjału gminy, przede wszystkim jednak w formie agroturyzmu i tzw. zdrowej żywności na lokalny rynek. Prawdopodobnie powstanie duży ośrodek rekreacyjno-sportowy nastawiony na masową obsługę mieszkańców Trójmiasta. Równocześnie jednak większość obszaru gminy zachowa charakter wiejski, leśny i pojezierny.

Gmina Kolbudy będąca jednym z inicjatorów powołania Związku Gmin Dorzecza Raduni jest bardzo zainteresowana utrzymaniem ekologicznie czystego własnego środowiska naturalnego. Związek gmin zamierza wykorzystać w realizacji tego celu fundusze strukturalne.

MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA ZEWNĘTRZNYCH DOTACJI

Przedsiębiorcy inwestujący w Gminie Kolbudy mają możliwość uzyskania dotacji z  Lokalnej Grupy Działania Trzy Krajobrazy (której członkiem jest Gmina), która w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju  organizuje  konkursy na dofinansowanie działań związanych z rozpoczęciem lub rozwojem działalności.

Lokalna Grupa Działania
“Trzy Krajobrazy”
ul. Obrońców Wybrzeża 2B/6
83-000 Pruszcz Gdański
https://trzykrajobrazy.pl/


PUNKT KONSULTACYJNY I INFORMACJE POMOCNE W SIĘGANIU PO DOFINANSOWANIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku organizuje w Urzędzie Gminy Kolbudy  bezpłatne konsultacje w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego. Spotkania organizowane przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku (informacja o terminach na stronie www.kolbudy.pl oraz portalu społecznościowym kolbudy.pl )

STRATEGIA ROZWOJU GMINY DO 2030 ROKU

Gmina posiada Strategię Gminy Kolbudy do 2030, w której w punkcie 2.3 zawarto zagadnienia dotyczące aktualnej oceny oraz prognoz rozwoju lokalnej gospodarki
https://www.kolbudy.pl/gospodarka/strategia-rozwoju-gminy-kolbudy-na-lata-2021-2030


INFORMACJA O PRZEDSIĘBIORCACH

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx

Wyszukiwarki podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym nie wymaga posiadania konta w systemie  https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html

Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

PRZYDATNE ADRESY

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk
poniedziałek: 8.00 - 18.00; wtorek - piątek: 8.00 - 16.00
tel. 58 326 81 47, 58 326 81 48, 58 326 81 52
e-mail:  

Gdański Urząd Pracy
ul. 3 Maja 9, 80-802 Gdańsk
tel. 58 732-52-00

e-mail:

Biuro Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania
“Trzy Krajobrazy”
ul. Obrońców Wybrzeża 2B/6
83-000 Pruszcz Gdański
Biuro LGD jest czynne w dniach:
pon-pt: w godzinach od 8.00 do 16.00
tel. 58 306 33 55
tel. kom. 666 350 070
e-mail:

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. (ARP)
Al. Grunwaldzka 472D
80-309 Gdańsk
tel.: 58 32 33 100
faks: 58 32 33 200
e-mail:

www.arp.gda.pl