Katarzyna Chęsy

Kierownik

Pokój: 313
tel. (58) 691 05 89

 

Sylwia Baca

Zastępca kierownika

Pokój: 310
tel. (58) 691-05-10

 

Małgorzata Hopa

Główny specjalista ds. oświaty

pokój: 311
tel. (58) 691 05 11  

 

Małgorzata Kaiser

ds. kadr

pokój: 305
tel. (58) 691 05 40

 

Hanna Łaszczuk

ds. płac

pokój: 312
tel. (58) 691-05-12

 

Lucyna Redak

ds. płac

pokój: 312
tel. (58) 691-05-12

  

Emilia Lucińska

ds. planowania i analiz oświatowych

Pokój: 310
tel. (58) 691-05-10

 

Katarzyna Elwart

ds. organizacji oświaty

Pokój: 306
tel. (58) 691 05 70

 

Wakacyjne dyżury w przedszkolach. Zgłoszenia od 26 kwietnia

Nabór do przedszkoli i klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022

Elektroniczne potwierdzanie woli przyjęcia dziecka do placówek oświatowych

Rekrutacja do przedszkoli i klas pierwszych

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

folder Informacje dotyczące stypendiów dla uczniów

Stypendium Wójta za wyniki w nauce. Wnioski do 15 lipca

pdf Jednostki oświatowe Gminy Kolbudy, a zmiany w systemie oświaty od 01.09.2017 r. - prezentacja (2.96 MB)

pdf Wniosek o dowożenie uczniów niepełnosprawnych (24 KB)

pdf Wniosek o zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego (22 KB)

Bon żłobkowy 

document Bon żłobkowy (13 KB)