Herb Gminy został opracowany na podstawie źródeł historycznych. Wszystkie elementy herbu mają swoją genezę historii Kolbud i okolic. Herb wyraża historyczne związki Kolbud z Zakonem Kartuzów sięgające XIV wieku i nieco późniejsze XVI­wieczne z Gdańskiem. Godło herbu natomiast podkreśla naszą odrębność i specyfikę oraz wciąż żywe tradycje rzemieślnicze.

Blazonowanie czyli opis herbu

Tarcza kształtem nawiązuje do tarczy Zakonu Kartuzów, podzielona w słup na dwa pola. Pierwsze pole koloru błękitnego, drugie pole koloru cynobrowego.

Figura heraldyczna czyli godło przedstawia budowlę - piec do wytapiania metali wg. ikonografi XVII w. koloru białego. Palenisko koloru czerwonego z żółtymi płomieniem. U góry siedem gwiazd pięcioramiennych koloru białego ułożonych na łuku, zmniejszających się do środka. Elementy godła umieszczono symetrycznie na obu polach tarczy.

folder Herb Gminy Kolbudy