Dariusz Woźniak 

Skarbnik Gminy Kolbudy

pokój: 309
tel. (58) 691-05-31

 

Karolina Fik 

Zastępca Kierownika

pokój: 308
tel. (58) 691-05-81

 

Lucja Kuklińska

ds. budżetu

pokój: 308
tel. (58) 691-05-81

 

Oliwia Kostuch

ds. budżetu

pokój: 308
tel. (58) 691-05-19

 

Małgorzata Marszałkowska

ds. budżetu

pokój: 308
tel. (58) 691-05-79