Michalina Kamińska

Kierownik

pokój: 108
tel. (58) 691-05-57

 
Alicja Drewa

zastępca kierownika

pokój: 110
tel. (58) 691-05-67

Wioletta Skierka

ds. podatków i opłat lokalnych

pokój: 109
tel. (58) 691-05-53

 

Halina Sałek

ds. podatków i opłat lokalnych

pokój: 109
tel. (58) 691-05-53

 

Mirosława Kroll

ds. egzekucji należności

pokój: 110
tel. (58) 691-05-67 

 

Janina Rapczyńska

ds. podatków i opłat lokalnych

pokój: 113
tel. (58) 691-05-49 

 

Anna Niemczyk

ds. podatków i opłat lokalnych

pokój: 113
tel. (58) 691-05-49