Sołtys : Krzysztof Laskowski

miejsce zamieszkania: Bielkówko
telefon: 721 788 918
email: krzysztof.laskowski@ug.kolbudy.pl

Rada Sołecka

  • Martyna Pilas
  • Magdalena Klajn
  • Ewa Szczypińska
  • Aleksandra Manuszewska
  • Janusz Dworniczak