KOMUNIKAT!

(Komunikat sporządzony w oparciu o art.28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r.   o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.).

Mieszkańcy Gminy Kolbudy

Wójt Gminy Kolbudy informuje, że podczas XLVII  Sesji Rady Gminy Kolbudy, która odbędzie się w dniu 14 czerwca 2022 r.  godz. 9:00, zostanie  rozpatrzony Raport o stanie Gminy Kolbudy za 2021 rok, obejmujący podsumowanie działalności Wójta w 2021 roku, a w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy.

Nad raportem przeprowadzona zostanie debata, w której oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców gminy. Po zakończeniu debaty, Rada Gminy Kolbudy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy Kolbudy wotum zaufania.

Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do Przewodniczącej Rady Gminy Kolbudy, pisemne zgłoszenie zawierające co najmniej: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz własnoręczny podpis. Zgłoszenie musi zostać poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. O kolejności zabrania głosu w debacie podczas sesji decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy za rok 2021, przyjmowane będą najpóźniej do dnia 13 czerwca 2022 r. /poniedziałek/ w Urzędzie Gminy Kolbudy, ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy, w pokoju 105 (parter) – Biuro Rady.

Biuro Rady pracuje  w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach:

  • Poniedziałek: 30 - 17.00
  • Wtorek: 30 - 15.00
  • Środa: 30 - 15.30
  • Czwartek: 7:30 - 15:00
  • Piątek: 7:30 - 14:30.

Raport o stanie Gminy Kolbudy za rok 2021 zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolbudy.

*Przykładowy wzór zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Kolbudy www.kolbudy.pl oraz w Biurze Rady w Urzędzie Gminy Kolbudy pok. 105/parter/.

LINK DO RAPORTU O STANIE GMINY ZA ROK 2021

Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” serdecznie zaprasza mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, sołtysów, przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji publicznych naszego obszaru (gmin wiejskich: Trąbki Wielkie, Kolbudy, Pszczółki, Suchy Dąb, Cedry Wielkie i Pruszcz Gdański) do udziału w współtworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027, finansowanej ze środków Unii Europejskiej.

Uprzejmie informujemy o REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych Szkół Podstawowych.

Fot. Pixabay.com

Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00 pod numerem 572 689 954.

Nie będzie przesadą jeżeli napiszemy, że w wydarzeniach towarzyszących tegorocznym Dniom Gminy Kolbudy wzięło udział łącznie kilka tysięcy osób. Liczne atrakcje muzyczne, konkurencje sportowe i oferta adresowana do najmłodszych mieszkańców przyciągnęły nad jezioro w Kolbudach osoby w różnym wieku, zarówno miejscowych, jak i gości z ościennych gmin.

Licznie, realizowane w 2021 roku w poszczególnych sołectwach inwestycje. Prestiżowe wyróżnienie w konkursie Gryfa Gospodarczego w kategorii Gmina Przyjazna Przedsiębiorcom. Podium w Rankingu Gmin Województwa Pomorskiego w kategorii „Liderzy Gminy Wiejskie”. Rekordowa pula ponad 12 milionów zł środków zewnętrznych pozyskanych przez gminę, a także konsekwentna redukcja zadłużenia czy rozwój usług społecznych. To tylko niektóre z osiągnięć zaprezentowanych podczas sesji stanowiącej podsumowanie działań samorządu w 2021 roku. Omawiane szczegółowo wyniki nie przekonały większości radnych do udzielenia Wójtowi Gminy Kolbudy absolutorium za rok 2021. 

Od nowego roku szkolnego 2022/2023 uczniowie klas VII i VIII szkół Gminy Kolbudy uczestniczyć będą w zajęciach prowadzonych przez adwokatów i aplikantów adwokackich. W placówkach w Kolbudach, Kowalach, Pręgowie i Bielkówku odbywać się będą ciekawe spotkania, lekcje tematyczne, a nawet symulacje rozpraw sądowych. To popularny sposób na szerzenie wśród młodzieży wiedzy z zakresu prawa i podnoszenie świadomości prawnej oraz kształtowanie postaw obywatelskich. Dyrektorzy gminnych szkół złożyli właśnie podpisy pod porozumieniem zawartym z Pomorską Izbą Adwokacką w Gdańsku. Od września z Programemu „Adwokat przydaje się w życiu” skorzysta nasza młodzież.

W czerwcu odbędzie się druga seria spotkań informacyjnych projektu PKM Południe, organizowana tym razem w nieco innej formule. Czerwcowe spotkania będą miały bowiem formę konsultacji indywidualnych, w trakcie których projektanci oraz przedstawiciele PKM S.A. będą do dyspozycji wszystkich zainteresowanych w wyznaczonych miejscach i terminach. Spotkanie dla mieszkańców naszej gminy odbędzie się 22 czerwca br. w godzinach 15.00-19.00 w Szkole Podstawowej w Kowalach przy ul. Apollina 7.

Karol Fryderyk Conradi został patronem ronda zlokalizowanego na granicy gmin Kolbudy i Pruszcz Gdański. U zbiegu dróg łączących Kowale, Borkowo i Gdańsk odsłonięto tablicę z imieniem fundatora Instytutu Szkolnego i Wychowawczego, założonego w 1801 roku w Jankowie. W wydarzeniu udział wzięli samorządowcy z gmin Kolbudy, Pruszcz Gdański i Miasta Gdańska, władze powiatu, uczniowie i absolwenci szkoły ufundowanej przez zamożnego gdańskiego filantropa oraz mieszkańcy. Uroczystość zorganizowano w miesiącu obchodów 280 rocznicy urodzin K. F. Conradiego.

fot. pixabay.com

W środę 1 czerwca o godzinie 7.30 rozpocznie się  nabór wniosków o sterylizację i kastrację psów oraz kotów. Przyjmowanie zgłoszeń potrwa do 7 czerwca. Koszt wykonania takiej usługi w całości sfinansowany zostanie z budżetu gminy. Kwestia ta, zgodnie z wymogami ustawy o ochronie zwierząt, uregulowana została w „Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kolbudy na rok 2022". Mieszkaniec Gminy Kolbudy może złożyć wniosek na sfinansowanie tylko jednego zabiegu (jedno zwierzę na gospodarstwo domowe).

Niemal do ostatniego miejsca wypełniła się 7 czerwca sala koncertowa podczas, zorganizowanej w Urzędzie Gminy Kolbudy, konferencji „Autyzm… życie na granicy lęku”. Wzięli w niej udział specjaliści od lat blisko współpracujący z osobami dotkniętymi zaburzeniem rozwoju i naukowo zgłębiający jego tajniki, a także nauczyciele i rodzice dzieci ze spektrum autyzmu. 

Jak informuje wykonawca ronda przy kościele w Pręgowie: od poniedziałku 13 czerwca od godziny 8.00 do soboty 18 czerwca do godziny 16.00 skrzyżowanie ulic Bukowskiego i Świętego Rocha zostanie całkowicie zamknięte.

Gmina Kolbudy będzie liderem projektu służącego aktywizacji zawodowej i społecznej obywateli Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w naszym kraju po 24 lutego 2022 r. 

30 czerwca br. w całej Polsce upływa termin na obowiązkowe złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. To data obowiązująca posiadaczy źródeł ciepła eksploatowanych przed 1 lipca 2021 roku. W przypadku nowych, uruchomionych po 1 lipca 2021 roku, instalacji ustawodawca wyznaczył użytkownikom 14 dniowy termin na dokonanie zgłoszenia. W Gminie Kolbudy wielu mieszkańców wciąż nie wywiązało się z wynikającego z ustawy obowiązku.

fot. pixabay.com

Informujemy, że do 15 lipca 2022 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium Wójta Gminy Kolbudy za wyniki i osiągnięcia w nauce dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Kolbudy.

Od stycznia do końca roku 2022 w Gminie Kolbudy działa Telefon Zaufania. Pod numerem 797 120 215 dyżur pełni psycholog z kwalifikacjami i doświadczeniem niezbędnym do udzielania usług zdrowotnych o charakterze psychologicznym i terapeutycznym. Specjalista chętnie rozmawia z osobami, które odczuwają psychiczny dyskomfort w związku z aktualną sytuacją, bądź mają obawy i lęki wynikające z codziennego funkcjonowania. Porady będą udzielane osobom dorosłym, a także dzieciom oraz młodzieży. 

fot. pixabay.com

Miło nam poinformować, że od 1 września 2022 roku w naszej gminie utworzonych zostanie dodatkowych 200 miejsc dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Nowa ośmiooddziałowa placówka powstanie przy ul Starowiejskiej 1a w Kowalach. Realizacja projektu jest możliwa dzięki współpracy naszego samorządu z Ogólnopolskim Operatorem Oświaty.

Fot. Pixabay.com

W środę 1 czerwca rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie „Kolbudzkiego bonu żłobkowego”. O świadczenie w wysokości 200 złotych miesięcznie ubiegać się mogą osoby zamieszkujące na terenie Gminy Kolbudy, których dziecko uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego bądź korzysta z dziennego opiekuna.

Gmina Kolbudy otrzymała kwotę 5 milionów złotych z Programu Inwestycji Strategicznych na poprawę infrastruktury drogowej w miejscowości Bąkowo. Środki przeznaczone zostaną na budowę ulicy Wilczej, ulicy Sowiej oraz odcinka ulicy Wiśniowy Sad, do skrzyżowania z ulicą Orlą.

Strona 1 z 40