W sezonie 2021/2022, za zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych, a także chodników, ciągów pieszo-rowerowych i innych terenów, których zarządcą jest Gmina Kolbudy, odpowiedzialny będzie „Gminny Zakład Usług Komunalnych Kolbudy” Sp. z o.o. Przez teren Gminy Kolbudy przebiegają również drogi powiatowe i wojewódzka. Za stan ich nawierzchni odpowiadają: Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Celem stworzenia centralnej bazy jest poprawa jakości powietrza. Zebrane w ten sposób dane mają być ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych.

Jakie inwestycje realizuje aktualnie nasz samorząd, a jakie prace zostały już ukończone? Informacje na ten temat nanoszone są na mapę, którą znajdziemy pod adresem:

 https://kolbudy.e-mapa.net/

Od stycznia do końca roku 2022 w Gminie Kolbudy działa Telefon Zaufania. Pod numerem 797 120 215 dyżur pełni psycholog z kwalifikacjami i doświadczeniem niezbędnym do udzielania usług zdrowotnych o charakterze psychologicznym i terapeutycznym. Specjalista chętnie rozmawia z osobami, które odczuwają psychiczny dyskomfort w związku z aktualną sytuacją, bądź mają obawy i lęki wynikające z codziennego funkcjonowania. Porady będą udzielane osobom dorosłym, a także dzieciom oraz młodzieży. 

Wszyscy mieszkańcy Gminy Kolbudy, którzy ukończyli 60 rok życia mogą składać już deklaracje o wydanie Karty Seniora uprawniającej do ulg i zniżek w wielu punktach na terenie całego kraju, w tym w sanatoriach, uzdrowiskach, przychodniach czy gabinetach rehabilitacji. Wystarczy wypełnić wniosek i dostarczyć go do Punktu Obsługi Klienta Urzędu Gminy Kolbudy.  Karta wydawana jest na miejscu.

Aqua Centrum Kolbudy posiada „Zaświadczenie o przyjęciu do użytkowania obiektu bez zastrzeżeń”. Dokument z dnia 31 grudnia 2021 roku wydał Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiecie Gdańskim. Zastrzeżenia i uwagi do wykonania niektórych elementów inwestycji zgłasza jednak sam inwestor, czyli spółka „Reknica”, który ma prawo oczekiwać od wykonawcy bezbłędnie zrealizowanego przedmiotu zamówienia. Szczegółowo opisane w protokole usterki są aktualnie usuwane.

W czwartek 3 lutego br. o godzinie 7.30 Urząd Gminy Kolbudy rozpocznie nabór wniosków o dofinansowanie zakupu i montażu ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych lub pomp ciepła. Dokumenty będzie można składać do poniedziałku 21 lutego br. Osoba ubiegająca się o dofinansowanie może złożyć wyłącznie jeden wniosek. Przyznana dotacja może być przeznaczona na pokrycie kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia poniesionych nie wcześniej niż po podpisaniu umowy dotacyjnej. Po raz pierwszy o dotację będą się mogli ubiegać również przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w miejscu zamieszkania.

Fot. Canva

Rada Gminy Kolbudy uchwaliła budżet na 2022 rok. Po stronie zaplanowanych wydatków samorządu wpisano kwotę 167 715 568 złotych. Dochody budżetu oszacowano natomiast na 137 513 376 złotych. Deficyt wyniesie więc 30 202 192 złote i stanowi 22 procent dochodów budżetowych.

Magdalena Dudzińska-Florczyk została nową Przewodniczącą Rady Gminy Kolbudy. Decyzja taka zapadła 11 stycznia br. podczas czterdziestej Sesji Rady Gminy Kolbudy kadencji 2018-2023. Wcześniej radni w głosowaniu tajnym zdecydowali o odwołaniu z tej funkcji Emilii Jóźwik.

fot. pixabay.com

Dodatek osłonowy to specjalne świadczenie, skierowane do jedno - i wieloosobowych gospodarstw domowych o dochodach nieprzekraczających odpowiednio 2100 zł oraz 1500 zł. Dodatek ma łagodzić negatywne skutki rosnących cen energii elektrycznej, gazu i żywności dla budżetów domowych.

Terapia, edukacja, rozwój, profilaktyka - to główne obszary działalności Towarzystwa Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko”. Wykwalifikowana kadra placówki od wielu lat realizuje projekty i zajęcia wspierające i motywujące młodzież. Inspiruje do podejmowania wyzwań i pokonywania przeciwności, jakie młodzi ludzie, ale także ich rodzice oraz opiekunowie, napotykają na swojej życiowej drodze.  

Jeszcze w styczniu powinna się rozpocząć budowa pierwszego etapu chodnika pomiędzy Pręgowem a Ostróżkami. Wykonany z betonowej kostki ciąg pieszy liczył będzie ok. 480 metrów długości. Wraz z nim pojawi się nowe oświetlenie. Przed końcem roku 2021 wójt Andrzej Chruścicki podpisał umowę z wykonawcą. Zadanie zrealizuje G&G Firma Drogowa.

Od dnia 1 stycznia 2022 r. wchodzi w życie „Kolbudzkie świadczenie w zakresie zmniejszenia odpłatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi” dla rodzin dwuosobowych oraz gospodarstw jednoosobowych zamieszkałych na terenie gminy Kolbudy”.

 Informujemy, że od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych stopniowo przejmie wypłatę świadczeń wychowawczych tzw. 500+.  ZUS będzie przyjmował wnioski o nowe świadczenia tylko w formie elektronicznej.

fot. pixabay.com

 Jak już informowaliśmy nowe Mevo, czyli system wypożyczalni rowerów miejskich, obejmie swoim zasięgiem również Gminę Kolbudy. Jest szansa, że umowa z nowym operatorem - hiszpańską firmą City Bike Global SA w partnerstwie z włoskim producentem rowerów Vaimoo - zostanie podpisana na początku 2022 roku. Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot wybrał właśnie najkorzystniejszą ofertę. Jeżeli pozostali uczestnicy postępowania nie złożą odwołania od wyników przetargu nie będzie przeszkód, aby umowę podpisać już w styczniu 2022 roku. Jak funkcjonował będzie nowy system i kiedy z Gdańska do Kolbud czy innych gminnych miejscowości będziemy mogli dojechać wypożyczonym rowerem?

Oddanie do użytkowania Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej (OMT), która przebiegać będzie przez teren naszej gminy planowane jest na II kwartał 2025 roku - poinformowali przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podczas spotkania, które zorganizowano w Zespole Kształcenia i Wychowania w Lublewie Gdańskim. Informacji o inwestycji, której rozpoczęcie planowane jest na III kwartał 2022 roku wysłuchało około 150 osób, w tym przedstawiciele władz samorządowych Gminy Kolbudy. Pojawiła się również niemała delegacja z Gminy Pruszcz Gdański.

We wtorek 21 grudnia br. odbędzie się uroczyste podsumowanie prac przy budowie Aqua Centrum Kolbudy. Do udziału w wydarzeniu na które mieszkańcy gminy czekali od kilkudziesięciu lat zaproszono m.in. przedstawicieli władz województwa i starostwa, zaprzyjaźnionych samorządowców z sąsiednich gmin, gminnych radnych, sołtysów oraz dyrektorów placówek oświatowych. Wyłoniony operator obiektu prowadzi aktualnie prace nad szczegółową ofertą, grafikiem zajęć i systemem ulg dedykowanych naszym mieszkańcom. Do końca bieżącego roku będą znane szczegóły.

 

Przedstawiciele 72 Drużyny Harcerskiej im. Spadochroniarzy Cichociemnych, działającej w Kolbudach, odwiedzili 13 grudnia nasz urząd, aby na ręce wójta Andrzeja Chruścickiego i jego zastępczyni Anity Richert-Kaźmierskiej przekazać Betlejemskie Światło Pokoju, które dzień wcześniej dotarło do naszego kraju z Betlejem.

 Gmina Kolbudy otrzymała właśnie Certyfikat „Gmina Przyjazna Seniorom” i dołączyła do Programu „Ogólnopolska Karta Seniora”. W ramach Programu nasi mieszkańcy, którzy ukończyli 60 rok życia uzyskają Kartę dzięki której będą mogli korzystać z ulg i zniżek w wielu punktach na terenie całego kraju, w tym w sanatoriach, uzdrowiskach, przychodniach czy gabinetach rehabilitacji. Aktualnie swoje usługi po preferencyjnych cenach oferuje blisko 2 500 podmiotów, a w Programie uczestniczy około 180 samorządów. Jako pierwsi w naszej gminie Ogólnopolską Kartę Seniora otrzymają członkowie Klubów i Kół Seniora.

Od 13 grudnia 2021 roku zmieni się sposób elektronicznego składania wniosków do CEIDG. Konto użytkownika ceidg.gov.pl przestanie istnieć, a zastąpi je Konto Przedsiębiorcy na biznes.gov.pl.

Strona 1 z 36