Protokół z zebrania wiejskiego w Jankowie Gdańskim z dn. 17.05.2023 r.

Harmonogram Zebrań Wiejskich – sierpień/wrzesień 2021 r.

w sprawie ustalenia podziału funduszu sołeckiego na rok 2022

II termin zebrania z powodu braku kworum - 15 minut później

Strona 1 z 6