Obszar Gminy Kolbudy znajduje się w sferze szczególnych walorów klimatycznych, często określanych jako mikroklimat, charakterystyczny dla wysoczyznowej części krainy klimatycznej Pojezierza Pomorskiego.

Objęty jest zdecydowanym wpływem cyrkulacji oceanicznej (atlantyckiej) zachodniej. Charakterystyczne kontynentalne cechy klimaty związane są z silnie wykształconą działalnością antycyklonów napływających ze Wschodu, które zimą przynoszą długie i silne mrozy, a latem upały. Charakterystycznymi cechami tego klimatu jest mała ilość dni burzowych i mała prędkość wiatru. Wysoka wilgotność powietrza wiąże się z rozległymi lasami rozciągającymi się na obszarach tych dwóch gmin.

Te specyficzne walory klimatyczne mają korzystny wpływ na odnowę biologiczną człowieka i znane były już dawno. W okresie międzywojennym w Kolbudach w niszczejącym dzisiaj budynku przy ulicy Dworcowej (po wojnie przez wiele lat była tam szkoła podstawowa) mieścił się luksusowy pensjonat dla niemieckich oficerów. Mówiono o nim "mały Sopot". O warunkach klimatycznych tego terenu świadczy również fakt, że w Bielkowie w tzw. "Pałacyku na wyspie" utworzonej przez zakole Raduni mieściło się (przed i w czasie II wojny) prewentorium przeciwgruźlicze.

Ada Starzyk-Bałecka
prawa autorskie zastrzeżone