Paweł Łuczak

Główny Specjalista ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego

pokój: 217
tel. (58) 691-05-58

 

Marcin Lazarowski

ds. naruszeń

pokój: 217
tel. (58) 691-05-51

 

Artur Klaman

pokój: 217
tel. (58) 691-05-51

Pełnomocnik Wójta ds. ochrony informacji niejawnych